Actualitat

La XCN, Omplim i Concep-T reben el Premi Emas 2021 com a millor Projecte Tàndem

El passat 9 de juny van ser entregats els Premis Emas en una cerimònia que va ser transmesa en directe des dels jardins del Centre Tecnològic Leitat, a Terrassa.

El projecte ‘Compensa la teva construcció recuperant un ecosistema d’alt valor ecològic” ha estat reconegut com a millor Projecte Tàndem, per a la seva originalitat i innovació.

Es tracta d’una proposta per a la gestió i edificació responsable que ha estat impulsada des de l’empresa Omplim amb la Xarxa per a la Conservació de la Natura i Concep-T.

La iniciativa ha significat la recuperació de 3500 m² de vegetació de bosc de ribera del riu Besòs, al seu pas per Montcada, en un espai que l’Associació ambiental La Horda té en custòdia. La superfície correspon als metros quadrats del sostre edificat d’un projecte gestionat per Omplim en el municipi.

La col·laboració entre Omplim, la XCN i Concep-t, ha permès dur a terme la restauració d’espais propers al projecte d’habitatges que desenvolupa.

En particular s’ha pogut fer la plantació de 300 arbres i arbustos de ribera, com freixes, verns, o alocs, entre d’altres i han estat instal·lades 30 caixes niu per a mallerengues, rapinyaires, falciots i ratpenats. L’import aportat per l’empresa ha estat invertit íntegrament en les eines i materials necessaris per a la realització del projecte mentre que el treball de plantació, manteniment i seguiment el duen a terme des de La Horda de manera voluntària.

En aquesta zona del riu Besòs hi ha una gran manca de moltes de les espècies pròpies de ribera, per això la intervenció, tot i estar limitada a 300 individus, pot tenir efectes molt positius en la reintroducció d’aquestes espècies al medi fluvial. Alhora aquesta vegetació representa un refugi per a l’avifauna de la zona, que no troba cavitats per a nidificar amb facilitat. La instal·lació de caixes niu hauria d’afavorir de manera notable les poblacions d’ocells.

Les actuacions per a la millora del riu reverteixen també socialment en quant representen nous espais de natura de qualitat per a la població, així com oportunitats d’educació ambiental i participació per a diferents col·lectius, en barris com per exemple La Valentine, que viu en situacions socioeconòmiques complexes.

La continuïtat del projecte ‘Compensa la teva construcció recuperant un ecosistema d’alt valor ecològic” ja està programada, aquest cop amb actuacions a l’Espai d’Interès Natural de Gallecs, on es millorarà la connectivitat verda i els accessos des de Santa Perpètua de la Mogoda, Palau de Plegamans i des de la riera de Gallecs .

Els Premis Emas consten de vàries categories que fan un reconeixement a les diverses estratègies que les empreses duen a terme per millorar la sostenibilitat de la seva activitat.

També ha estat premiat el Consorci Hospitalari de Vic per la “millor declaració ambiental”. El premi a la “millor acció d’implicació de les parts interessades” l’ha rebut el Cementiri Roques Blanques amb el projecte “Apiari didàctic”. I el Càmping & Bungalow La Ballena Alegre Costa Brava amb el projecte “Implantació de diverses energies renovables” ha rebut el premi a la “millor implantació ambiental”.