Actualitat

Defensem la custòdia del territori com a eina per gestionar espais de la Xarxa Natura 2000

Assistim al 2n seminari Mediterrani de la Xarxa Natura 2000 per debatre prioritats i estratègies de conservació dels espais protegits

Els darrers 14, 15 i 16 de novembre vam assistir al 2n Seminari Mediterrani de la Xarxa Natura 2000 a Limassol, Xipre, convidats per la Comissió Europea. Aquests seminaris formen part del Natura 2000 Biogeographical Process, un procés de cooperació entre múltiples actors que pretén definir prioritats i estratègies de conservació dins la Xarxa Natura 2000 a nivell biogeogràfic (regió Mediterrània en aquest cas).


El primer dia vàrem visitar dos espais Xarxa Natura 2000 d’alt valor natural, on vam conèixer de primera mà interessants projectes de restauració i comprovar in situ l’efecte positiu de finançament europeu mantingut durant un llarg període. L’endemà es van presentar les principals amenaçes i objectius establerts en la darrera edició del Seminari Mediterrani. També es van presentar diversos casos d’estudi. Cal destacar la presentació de la European Land Conservation Network, una xarxa per la conservació de la Natura que s’està creant amb la participació de la XCT. Durant la presentació, Kristijan Čivić (Eurosite), va presentar alternatives de conservació privada, entre elles la custòdia del territori. En els espais de networking vam detectar un creixent interès dels assistents per entendre millor la custòdia del territori i com aplicar-la.


El seminari va dividir-se en 4 grups de treball temàtics. Nosaltres vam participar en el grup sobre models eficaços de governança per implementar la Xarxa Natura 2000. En el grup de treball es va remarcar la necessitat d’implicar tots els agents que formen part del territori on hi ha un espai de Xarxa Natura 2000, creant espais que omplint el buit que sovint hi ha entre gestors i habitants i usuaris de l’espai. Així, es van destacar els models que integrin la conservació amb generar noves oportunitats pels habitants del territori, i la custòdia del territori es va incloure com una de les eines útils per involucrar diversos actors i generar una nova economia en aquests espais.