Actualitat

Dies claus per a la nova Política Agrària Comuna

Entrem en uns dies claus per a la definició de la nova Política Agrària Comuna (2021-27). Per una part, dimarts 20 d’octubre es reuneixen en sessió ordinària els parlamentaris europeus per a debatre i posteriorment (dimecres 21) aprovar esmenes als reglaments de la PAC per al següent període de programació (2021-27). Per altra part, avui (dilluns 19) i demà també, es reuneixen els Ministres d’Agricultura dels diferents països en el marc del Consell Europeu. El resultats i conclusions d’aquests debats acabaran donant forma a aquesta política comunitària que, amb gairebé el 40% del total del pressupost europeu, és especialment rellevant pel que fa al seu impacte mediambiental.

Tant la darrera proposta presentada a debat parlamentari, a iniciativa del grup socialista, popular i liberal, com l’opinió fixada pel Consell Europeu en els seus documents estratègics, poden significar un retrocés en l’ambició ambiental de la nova política. La nova PAC, que no entrarà en vigor de totes formes fins a 2023 (l’actual serà prorrogada dos anys més per diferents motius), presenta, d’entrada, dues novetats positives interessants: els anomenats “eco-esquemes” i un reforç en clau ambiental de l’anomenada “condicionalitat”. Els eco-esquemes són un paquet de mesures que suposen l’aplicació de pràctiques agràries respectuoses amb la conservació de la natura, com per exemple l’agricultura ecològica. En la darrera versió de reglaments, però, s’obre la porta a que en els primers dos anys d’aplicació de la nova PAC es puguin transferir recursos corresponents als eco-esquemes cap al fons que finança les ajudes directes als agricultors, i en què el llindar ambiental, fixat per la “condicionalitat”, és menor.

Precisament quant a la nova “condicionalitat” (el paquet de mesures legals i de bones pràctiques que qualsevol agricultor que rep ajudes directes de la PAC ha de complir), o ara “condicionalitat reforçada” (en tant què el paquet de mesures s’ha reforçat amb majors condicions ambientals), en la darrera proposta, una de les pràctiques, que exigeix dedicar una determinada àrea a objectius de manteniment de paisatge i biodiversitat (enlloc d’objectius estrictament productius), es vol aplicar només a superfícies estrictament agràries, quedant-ne exemptes per exemple les terres de pastura. Tant en els “eco-esquemes” com en la “condicionalitat”, els canvis són matisos que poden acabar diluint l’impacte ambiental del que a priori sembla una nova PAC més ambiciosa en aquest sentit que les anteriors, en línia amb el “momentum” generat per l’aprovació del “Green New Deal” per part de la Comissió Europea, així com les estratègies “From Farm to Fork” i “Biodiversitat 2030”.

Com moltes sabreu, des de la XCN estem seguint d’aprop aquest procés a través, sobretot, de la participació en la coalició Por Otra PAC. Des de la setmana passada, junt amb altres entitats estatals i europees, estem fent campanya i pressió als europarlamentaris perquè les retallades previstes als nous reglaments de la PAC en termes ambientals no s’acabin aprovant. Us animem especialment avui a seguir-nos a les xarxes i reforçar la campanya per una PAC més justa i verda.