Actualitat

Seguim treballant per una altra PAC

L’objectiu és influir en el procés de disseny de la nova Política Agrícola Comunitària (PAC) de la Unió Europea per al període de programació 2021-2027.

El dijous 5 i divendres 6 de març vam participar a Madrid en una trobada de la coalició “Por Otra PAC”. Reuneix actualment fins a 37 entitats de tot l’Estat espanyol, principalment de caràcter ambiental, liderades per WWF i SEO Birdlife, decidides a influir en el procés de disseny de la nova Política Agrícola Comunitària (PAC) de la Unió Europea per al període de programació 2021-2027, a través del document de Pla Estratègic que ha de redactar el govern espanyol durant aquest any 2020, i en el procés de redacció del qual participen també les Comunitats Autònomes i les organitzacions professionals agràries.

La primera sessió de dijous ens va servir per posar-nos al dia sobre l’estat d’una qüestió, el disseny de la nova PAC, que pel seu volum pressupostari (en el període actual de programació 2014-20 suposa aproximadament un 40% del total de fons de la UE, uns 60.000 milions € anuals), i per la seva complexitat (ha de ser negociada i aprovada per tots els governs de la UE) avança de forma necessàriament lenta. La previsió és que durant aquest any 2020 quedi definit el nou pressupost (que segurament es veurà retallat), així com que es redacti a cada país membre el Pla Estratègic corresponent, on s’estableixin les diferents prioritats d’actuació de la política (garantia i estabilitat de renda agrària, competitivitat, acció contra el canvi climàtic, protecció de biodiversitat, relleu generacional, alimentació i salut), que és el procés on precisament volem incidir des de la coalició.

Durant la segona sessió de dijous vam treballar aspectes interns de la governança de la coalició, mentre que el divendres vam gaudir d’una sessió formativa quant a comunicació i influència político-social, que va servir també per consolidar la visió i els missatges prioritaris que es volen transmetre des de la coalició. En aquest sentit, i per a més informació, us remetem als documents que es poden descarregar gratuïtament des de la pàgina web de la coalició, tant el de les 20 prioritats per a la futura PAC com la publicació “Atlas de la PAC”, un informe més exhaustiu amb fets i dades clau sobre la PAC.