Actualitat

Dóna un cop de mà per la protecció del Montseny!

La iniciativa legislativa popular (ILP) del Montseny és una proposició de llei, ja presentada al Parlament, de declaració del Parc Natural del Montseny, de Paratges Naturals d’Interès Nacional i de Reserves Integrals, promoguda per la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny (CSM), DEPANA, Ecologistes en Acció i SEO/BirdLife.

Aquesta llei pretén definir jurídicament els nivells de protecció d’aquest espai natural amb una gran riquesa biològica, així com els seus valors ambientals. D’aquesta manera es podria protegir davant de polítiques especulatives i d’infraestructures, que podrien posar en perill aquesta riquesa biològica.

Com m’hi puc adherir?

Per poder fer efectiva la proposició de llei es requereixenen almenys un total de 50.000 signatures. Fins al moment, s’han aconseguit 15.000, i per tant, encara en falten un mínim de 35.000, per això és necesària la col·laboració de tothom ja sigui amb una signatura o a través de la difusió de la iniciativa.

Les signatures es recullen a punts físics a través de diverses entitats del territori. En aquest mapa podreu trobar el punt més proper per anar a signar.

A més, com a organització, us podeu sumar a la iniciativa omplint aquest formulari.

Per què és necessària aquesta llei?

Les normatives que han existit anteriorment, els Plans especials, han estat basats en reglaments i lleis de tipus urbanístic avui obsoletes, però mai han tingut el caràcter de Llei. En ser aprovats per les Diputacions, com el Pla Especial de 1977, o pel conseller de torn, com el Pla especial de protecció del medi natural i el paisatge del Parc natural del Montseny de 2008 (actualment anul·lat), podien ser modificats o eliminats per circumstàncies polítiques diverses, sense la intervenció popular.

La via de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) permet dotar al Parc natural de la protecció d’una Llei, amb uns rangs de protecció força superiors als que ha gaudit històricament, basada en les figures de Parc Natural, Paratge Natural d’Interès Nacional i Reserves Naturals Integrals, previstes a la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals.

Un cop aprovada aquesta Llei pel Parlament els límits reals del Parc coincidirien amb les normatives que s’han anat aprovant en l’àmbit estatal i europeu: espais PEIN, Xarxa Natura2000, etc. De la mateixa manera, les figures de protecció proposades, quedarien fixades per Llei i no es podrien modificar,  tret que no fos a través d’un nou debat parlamentari.