Actualitat

El Ruralization entra en una fase més pràctica

En aquesta fase final d’un any intens i complex, degut a l’excepcionalitat generada per la COVID, el projecte RURALIZATION entra ara i durant els propers mesos en una fase més pràctica. Després dels exercicis de captació d’expectatives de futur de joves, identificació de pràctiques prometedores per a la regeneració agrària i rural, recopilació de mecanismes legals i polítics per a l’accés a la terra i inventari d’accions socialment innovadores en aquest àmbit, el treball de camp serà protagonista.

Per una part, en el marc de la línia de treball d’anàlisi dels processos de relleu generacional del sector agrari, i com us comentàvem anteriorment, des de la XCN hem començat a estudiar, partint del projecte Cultures Trobades, promogut per l’associació Slow Food de les Terres de Lleida, el rol de la biodiversitat cultivada, les races autòctones i la cultura alimentària local en la regeneració agrària, ambiental i rural. El treball de camp ha de permetre, doncs, obtenir un coneixement més proper i realista sobre el context local i els mecanismes socials que faciliten el desenvolupament d’aquest tipus de projectes. També ha de permetre conèixer el seu impacte quant a capacitat de regeneració i revitalització de l’entorn, i els trets característics que es puguin considerar com a exemplars i inspiradors per a joves amb expectatives de mantenir-se o establir-se al món rural, i incorporar-se a l’activitat agrària en particular. El treball de camp ha arrencat i seguirà principalment amb les entrevistes als actors involucrats en els processos objecte d’estudi, però també inclourà la realització d’un grup focal per a la discussió i valoració de les informacions clau recollides en el marc de les entrevistes.

Per altra part, en el marc de la línia d’anàlisi de la problemàtica singular d’accés a la terra, hem començat a desenvolupar dues accions sobre terreny, que s’estendran durant els propers 6 mesos i que han de permetre posar en marxa processos facilitadors de regeneració agrària, ambiental i rural. La primera acció es centra en els prats de dall, un hàbitat de gran valor que es troba en regressió per abandonament o intensificació. IAEDEN fa anys que treballa a l’Albera (Empordà) per a conservar els prats de dall, i ara detecta la necessitat de teixir una estratègia sòlida que permeti assegurar-ne la preservació a llarg termini. Des de la XCN els ajudarem a fer aquest exercici de reflexió i posada en comú, a través del qual abordarem diferents qüestions: viabilitat econòmica, governança, fiscalitat, finançament, implicació de la comunitat, etc. La segona acció la realitzarem de la ma de l’Aresta i Corremarges, que estan gestant un projecte per dinamitzar la Vall del Corb d’una manera integral, incloent per tant el foment de les activitats agràries, però també d’altres activitats econòmiques, i tenint en compte aspectes claus com la conservació de la natura i l’accés a l’habitatge. Des de la XCN donarem un cop de ma a l’hora de generar informació clau per a l’articulació del projecte, realitzant una diagnosi preliminar sobre l’estat del relleu generacional al sector agrari i identificant les inquietuds i expectatives de persones del sector properes a la jubilació i noves entrants.

Enllaç notícia anterior.

Com sempre, per estar al corrent de les novetats del Ruralization i d’altres projectes de la XCN, podeu: