Actualitat

Ens reunim amb la Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Durant la reunió vam presentar els projectes que actualment estem impulsant des de la XCT en matèria agrícola, marina i de desenvolupament rural sostenible.

El passat dia 3 de desembre, la XCT es va reunir amb la Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, la Honorable Teresa Jordà, i amb les Directores i Directors Generals d’Agricultura i Ramaderia (Sra. Elena Guillaumes), Desenvolupament Rural (Sr. Oriol Anson) i Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi (Sra. Montserrat Barniol).

D’inici, es van ser presentar la XCT i les entitats que en formen part, així com les principals accions de conservació del patrimoni natural que s’estan duent a terme en l’àmbit agrari, forestal i marí a Catalunya. Es van donar exemples de projectes de custòdia agrària a on es mostrava el gran potencial de col·laboració entre pagesos i entitats de conservació de la natura que conjuntament són capaces de dinamitzar zones agràries i posar en valor els productes alimentaris i serveis turístics associats. I de manera similar en l’àmbit marí, amb les col·laboracions amb el sector de la pesca tradicional, i l’àmbit forestal, amb les associacions de propietaris forestals.

També es van presentar els projectes europeus sobre desenvolupament rural sostenible, accés a la terra de joves pagesos agroecològics i gestió forestal sostenible en els quals participa actualment la XCT.

Un dels objectius principals de la reunió va ser presentar les entitats de custodia com uns actors importants a tenir en compte a l’hora de definir les polítiques agràries del país i buscar les vies de col·laboració més adients. Concretament, es va parlar del nou marc pressupostari de la Unió Europea 2020-2027 i el procés de negociació per definir la nova Política Agrària Comú i el posicionament de la Generalitat al respecte. Vam transmetre a la Consellera la gran oportunitat que suposa la reforma de la Política Agrària Comuna (PAC) per assolir la necessària transició agroecològica a Europa i Catalunya cap a sistemes alimentaris sostenibles, assegurant la producció i consum d’aliments sans en ecosistemes vius.

Agraïm a la Consellera el seu compromís d’incorporar la XCT en aquells espais de discussió que calgui per avançar conjuntament cap a un model agrari sostenible.