Actualitat

Ens reunim amb el nou Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per reclamar polítiques valentes per la natura

El 8 de juny, des de la XCN ens vam reunir amb la Consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà; la Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Anna Barnadas; i el Director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Antoni Ferran.

Els hi vam traslladar les demandes que hem estat fent darrerament, necessàries per fer front l’emergència ecològica en la que ens trobem, i que es poden trobar resumides en aquest comunicat:

Ens trobem davant una situació d’emergència ecològica i climàtica que comporta una degradació sense precedents dels hàbitats, ecosistemes i processos ecològics que sustenten el nostre sistema econòmic i social, i com s’ha posat de manifest els últims temps, provoca efectes greus per a la salut i el benestar de les persones. Així doncs, la conservació de la natura ha de ser una prioritat per Catalunya.

Davant aquesta situació, i el greu estat de conservació d’espècies i hàbitats recollits a l’informe sobre l’Estat de la Natura publicat el 2020, és prioritari actuar, tal i com el propi president ha esmentat en el seu discurs d’investidura, i com esperem des de la XCN que faci aquest govern. Cal executar mesures urgents per revertir la pèrdua de biodiversitat i garantir un futur sostenible. I aquestes mesures no només corresponen al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

És imprescindible que el nou govern tingui una mirada transversal, i que la recent secretaria d’Acció Climàtica tingui capil·laritat no només en tota la conselleria d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, sinó en la resta de conselleries, de manera que totes incloguin una visió de sostenibilitat ambiental en les seves polítiques.

Per altra banda, és imprescindible que aquesta secretaria gaudeixi dels fons i recursos humans necessaris per dur a terme polítiques valentes i eficaces, evitant així situacions en que la manca d’aquests suposi una gran limitació per fer front a l’emergència ecològica.
Per tot això, fem una petició expressa perquè el seu departament garanteixi de manera immediata:

  • El desplegament de la Llei 7/2020, de creació de l’Agència de la Natura, amb capacitats, estructura i recursos econòmics necessaris per desplegar de forma efectiva totes les competències que se li atribueixen.
  • L’inici del desplegament efectiu del Fons de Patrimoni Natural aquest 2021, assegurant el seu destí, segons l’objectiu per el qual ha estat creat, exclusivament a actuacions relacionades amb la protecció, la gestió, la millora i la valorització del patrimoni natural i la biodiversitat.
  • La implementació dels fons Next Generation de la Comissió Europea han d’esdevenir una oportunitat real per impulsar la transició ecològica. Cal que aquests fons s’executin per actors i entitats arrelades al territori, i tinguin tots ells beneficis socials i ambientals clars.
  • Replantejament de part de les mesures del PDR relacionades amb la conservació de la natura, aprofitant la reforma de la PAC i el procés de definició del Plan Estratégico Nacional, per tal que siguin més rellevants, ambicioses i pressupostàriament adequades, i realització d’un seguiment i avaluació de la seva efectivitat de conservació i de la seva contribució a l’adaptació al canvi climàtic.
  • Creació urgent d’una Taula de Consens que informi i supervisi la implementació de polítiques i programes, constituïda amb els actors claus responsables de la conservació del patrimoni natural a Catalunya (XCN, Ecologistes de Catalunya, Ecologistes en Acció, Consell de Protecció de la Natura, centres de recerca, etc.)

Aquestes qüestions són claus i imprescindibles per avançar cap a la transició social i ecològica necessària per Catalunya, i des de la XCN reclamem un compromís ferm i clar envers el seu
compliment.