Actualitat

Finalitzen els projectes de millora ambiental a El Prat de Llobregat d’Omplim

Des de la XCN celebrem la culminació de dues iniciatives de millora ambiental al Prat de Llobregat. Es tracta de dos projectes desenvolupats gràcies als donatius d’Omplim en col·laboració amb Concep-t i amb la participació de dues entitats membres de la XCN: la Societat Catalana d’Herpetologia (SCH) i SEO/Birdlife.  Els projectes que han desenvolupat han tingut un impacte positiu significatiu tant en la biodiversitat local com en la conscienciació ambiental de la comunitat.

Conservació dels Amfibis al Delta del Llobregat amb la SCH

El projecte amb la SCH ha tingut com a objectiu principal la construcció d’una bassa temporània per a amfibis als entorns de l’Espai Natural del Riu Cal Tet del Delta de Llobregat i la creació de refugis per aquest grup de fauna. La bassa temporal es va construir mitjançant una acció de voluntariat i té com a objectiu millorar els hàbits per espècies com el gripau corredor, el tòtil i la granota verda.

Imatge final de la bassa construïda mitjançant una acció de voluntariat.

Una segona jornada de voluntariat, va permetre la construcció de vedrunes amb còdols de riu per proporcionar refugis a amfibis i altra fauna local. Aquesta actuació es va realitzar en col·laboració amb el Consorci per a la Protecció i Gestió dels Espais Naturals del Delta de Llobregat.

Finalment, i amb la intenció d’educar la comunitat sobre la importància de la conservació dels amfibis, es va impartir un curs i una sortida de camp per la identificació d’amfibis. En ambdues activitats hi van participar veïns de la població. El curs va resultar molt profitós i va resultar clau per entendre la biologia i ecologia d’aquests animals, posant èmfasi amb aquelles espècies que viuen a casa nostra.

La sortida va consistir en un recorregut guiat per diversos punts d’aigua del Delta del Llobregat, durant el qual es van poder observar en viu algunes espècies d’amfibis i rèptils de la zona, i posar en pràctica les eines i claus per a la seva identificació.

Participants de la segona jornada de voluntariat, que formen part de la cooperativa d’habitatges, per la construcció de verdurnes amb còdols de riu.
Projecte Pati (R)evolució + Natura amb SEO BirdLife

L’objectiu ha estat treballar de la mà de la comunitat educativa per fomentar la biodiversitat als patis escolars i canviar actituds per minimitzar els efectes del canvi climàtic.

Aquest projecte ha estat implementat en dues escoles del Prat de Llobregat, amb l’objectiu de fomentar la biodiversitat urbana i involucrar la comunitat educativa en la conservació de la natura. És per aquest motiu que SEO/Birdlife va organitzar una sèrie de jornades i tallers pels alumnes de dos instituts del Prat, INS Baldiri Guilera i l’INS de l’Estany de la Ricarda per definir les accions a realitzar als patis dels centres educatius. S’han realitzat estudis per identificar i quantificar la fauna i flora existents en aquests espais.

  • INS Baldiri Guilera: Es va delimitar un espai relacional i d’aprenentatge al pati de l’escola amb plantes aromàtiques per afavorir els pol·linitzadors. Aquesta acció es va dur a terme amb la participació activa de l’alumnat, creant així un entorn educatiu més verd i sostenible​​.
  • INS l’Estany de la Ricarda: Similarment, es van realitzar activitats de diagnosi natural per identificar la fauna i flora del pati escolar i així planificar accions futures per millorar l’entorn​​.

Els resultats dels dos projectes exposats han estat molt positius. En l’àmbit ambiental, s’ha contribuït a la creació de reservoris de vegetació que ajuden a mitigar els efectes del canvi climàtic i fomenten la biodiversitat urbana. A escala social, la participació de la comunitat educativa ha promogut una connexió més gran entre els estudiants i la natura, oferint-los un nou espai d’aprenentatge i relació fora de les aules​​.

Procediment i imatge final de la plantació de plantes aromàtiques al pati de l’escola per l’afavoriment dels polinitzadors.

Aquests projectes han estat possibles gràcies al suport d’Omplim, qui ha finançat el seu desenvolupament.

Imatges de les jornades i taller als centres escolars de senibilització ambiental.
Sobre Omplim

Omplim, Gestió i Edificació Responsable, S.L., és una empresa de capital limitat que prioritza la sostenibilitat ambiental, la responsabilitat social i empresarial. Ha establert un conveni de col·laboració amb la XCN i Concep-t per a la restauració d’espais propers als seus projectes d’habitatge.

La iniciativa es basa en la premissa que per cada metre quadrat construït es restauraria un metre quadrat d’un espai proper amb alt valor ecològic. Aquestes accions tenen com a objectiu millorar la qualitat de l’aire i de l’aigua, fomentar la connectivitat ecològica i la biodiversitat, i assegurar un accés equitatiu a la natura per als residents del municipi, promovent així la salut pública. Per a la realització d’aquestes activitats, es formen aliances entre entitats ambientals de custòdia del territori, que actuen a la zona, i els ajuntaments o administracions corresponents.