Actualitat

Iniciem dos nous projectes de millora ambiental a El Prat de Llobregat gràcies a la col·laboració d’Omplim

Des d’Omplim han iniciat la gestió del desenvolupament d’una promoció d’habitatges de lloguer assequible a El Prat del Llobregat per la Cooperativa Obrera de Vivendes . En el marc del projecte de compensació amb el que col·laborem, aquest passat setembre s’han iniciat les actuacions de 2 noves iniciatives de millora ambiental al municipi. En aquest cas  hi participen la Societat Catalana d’Herpetologia (SCH) i SEO BirdLife. Des de la XCN, juntament amb Concep-t, coordinem i supervisem les tasques realitzades amb els donatius rebuts.

LA PARTICIPACIÓ D’OMPLIM EN AQUESTS 2 PROJECTES

Omplim, Gestió i Edificació Responsable, S.L., és una empresa de lucre limitat amb sensibilitat amb la sostenibilitat ambiental, l’acció social i la responsabilitat empresarial, que va establir un conveni de col·laboració amb la XCN i Concep-t per restaurar espais propers als projectes d’habitatge que desenvolupa. 

La proposta es centra en la idea que per cada metre quadrat construït es restauri un metre quadrat d’un espai proper d’alt valor ecològic per a millorar la qualitat de l’aire i de l’aigua de l’entorn, la connectivitat ecològica i de la biodiversitat, i facilitar alhora l’accés equitatiu a la natura a les persones del municipi, com a font de salut. Per dur a terme les actuacions es creen  aliances entre entitats ambientals de custòdia del territori amb àmbit d’actuació a la zona, i els ajuntaments o administracions pertinents.

A continuació us presentem els projectes que s’estan duent a terme actualment gràcies al donatiu rebut d’aquesta empresa:

PATI REVOLUCIÓ + NATURA AMB SEO BIRDLIFE

L’objectiu del projecte és treballar de la mà de la comunitat educativa pel foment de la biodiversitat i canvi d’actituds per minimitzar els efectes del canvi climàtic així com treballar l’adaptació del seu entorn escolar. En la implementació d’aquest projecte des de SEO BirdLife realitzen una sèrie de jornades i tallers participatius amb alumnes i professors del centre escolar per tal de definir quin és el projecte que es vol aplicar al pati de l’escola. Posteriorment  realitzen una o diverses actuacions resultants del procés participatiu, fomentant la biodiversitat urbana dels espais.

A El Prat el projecte s’aplica al pati de l’Institut Baldiri Guilera i a l’Institut l’Estany de la Ricarda.

Actualment s’han iniciat trobades amb l’alumnat per tal de recollir de primera mà, de quina manera s’apropien de l’espai del pati, què hi fan i com són les dinàmiques relacionals. També iniciaran en breus la diagnosi natural per identificar i quantificar la fauna i la flora existents al pati per així dissenyar i realitzar accions que acollin tant les necessitats ambientals com socials d’aquest espai.

Dinàmica grupal amb alumnat de 3er de la ESO de l’institut Baldiri i Guilera
Mapa vivencial de l’alumnat de Baldiri i Guilera
CONSERVACIÓ DELS AMBFIBIS DEL DELTA AMB LA SCH

L’objectiu del projecte és construir una basseta temporània per amfibis als entorns de l’Espai Natural del Riu Cal Tet del Delta del Llobregat i millorar els hàbitats de refugi per amfibis amb la construcció de vedrunes de pedra. Durant les properes setmanes des de la SCH organitzaran dues jornada de voluntariat i, de cara a la primavera, també un curs de formació sobre amfibis, amb l’objectiu final de ser un germen per crear un grup estable de voluntariat per al projecte de ciència ciutadana de l’Observatori dels Amfibis del Delta del Llobregat.

Les vedrunes són acumulacions de pedra i altres materials que serveixen com a refugi per la fauna salvatge. Són especialment rellevants per conills, micromamifers, amfibis i rèptils.