Actualitat

Impulsem la custòdia municipal amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona

A finals de l’any 2017, la Diputació de Barcelona (membre de la XCT des dels seus inicis) i la XCT van arribar a un acord de col·laboració per desenvolupar un Pla de treball destinat a difondre i impulsar la custòdia municipal. Entre els continguts més destacats del Pla figuren el desenvolupament de recursos tècnics, l’oferta de formació especialitzada, el suport per al desenvolupament d’acords de custòdia i la difusió dels recursos, les activitats i les experiències existents.

Les accions i activitats que s’han dut a terme en el marc d’aquest Pla han permès avançar en la conceptualització de la custòdia municipal i, més concretament, en els rols que adopta l’administració pública en aquesta estratègia.

A continuació destaquem les accions i activitats més rellevants d’aquest 2018:
 – Elaboració de la Guia de custòdia municipal. Aquesta guia té l’objectiu de contextualitzar el paper dels ens públics locals en l’escenari actual i potencial de la custòdia del territori a Catalunya, i detallar les eines pràctiques per consolidar aquesta estratègia de conservació participativa des dels ens públics locals.La guia ha comportat un debat intens sobre els rols de l’administració pública local en la custòdia i, especialment, el seu paper com a entitats de custòdia.

– Jornada “Bases legals per a la custòdia del territori en l’administració local” (20 de novembre de 2018). Aquesta jornada adreçada principalment a secretaris i interventors municipals va tenir per objectiu exposar el marc legal que empara la custòdia i presentar les eines més adients per desenvolupar-la des dels ajuntaments. Així mateix, es van presentar diversos casos pràctics en l’àmbit municipal i es va dur a terme un debat entre els diferents actors implicats.  

– Sortida tècnica: “Custòdia municipal a Collserola. Visita al Bosc Gran de Can Catà” (3 de desembre de 2018). La visita a la finca de Can Catà, en la qual hi ha un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament, el Consorci del Parc Natural de Collserola i el titular de la finca, va permetre als assistents conèixer el projecte que ha aconseguit combinar amb èxit la conservació amb el lleure i l’educació ambiental. A la sortida també hi va participar el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, que duu a terme el seguiment de la població de mallarenga a la finca, i l’Associació Sèlvans, que impulsa el projecte d’itineraris forestals amb aplicacions terapèutiques al mateix indret.
De cara a aquest 2019, s’està treballant amb la Diputació de Barcelona per mantenir una col·laboració i seguir impulsant conjuntament les estratègies participatives de conservació de la natura.