Actualitat

La XCN ensenya el cor al Balanç Social

La XCN ha obtingut el certificat de Balanç Social que otorga la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (XES), a través de la campanya ensenyaelcor.org

El Balanç Social avalua de forma sistemàtica, objectiva i periòdica sis grans característiques de tota empresa o entitat que vulgui ser socialment responsable: el funcionament econòmic i la política de lucre; la perspectiva de gènere; l’equitat i la democràcia interna; la sostenibilitat ambiental; el compromís social i la cooperació; i la qualitat del treball.

Com a entitat sòcia de la Xarxa d’Economia Solidària, des de la XCN estem pendents de rebre l’informe de “Propostes de Recomanacions Millora“, per tal de revisar aquells aspectes amb potencial de millora i poder posar-nos-hi a treballar. En aquest document s’analitzen els resultats de l’organització en base a les dades de la campanya de Balanç Social. 

Si com a entitat esteu interessades en conèixer com participar al Balanç Social, podeu consultar tota la informació aquí.

El Balanç Social de la XCN es pot consultar, amb total transparència, al següent enllaç: