Actualitat

Resultats del Balanç Social 2020 de la XES

Els resultats serveixen per comunicar a la comunitat els valors de l’organització, com s’apliquen en el dia a dia i quin impacte generen.

Recentment des de la Xarxa d’Economia Solidària (XES) ens han fet arribar els resultats obtinguts per a la nostra entitat, un cop omplert el seu Balanç Social.

Els resultats del balanç social serveixen per comunicar a la comunitat els valors de l’organització, com s’apliquen en el dia a dia i quin impacte generen.

Entre els resultats que hem obtingut destaquem:

  • A la XCN complim amb un 71% en temes de transparència, complim al 100% amb la perspectiva feminista, apliquem mesures per una bona qualitat laboral (100% de compliment) i fomentem la formació als treballadors (100%)
  • Per contra, només contribuïm amb un 33% al procomú (ús de programari lliure), només realitzem un 36% de compres a proveïdors del mercat social

Per a més informació sobre els resultats que hem obtingut consulteu l’informe de resultats i la infografia resum.

Així doncs, un cop realitzat el balanç, com a XCN ja sortim al catàleg de mercat social de la XES, juntament amb 92 altres organitzacions.

El balanç social

El conjunt de dades agregades, obtingudes a través de les diferents entitats que realitzen el balanç, ajudarà a visibilitzar l’economia social i solidària (ESS) i a seguir analitzant l’evolució d’aquesta, amb el diagnòstic extra de la situació que estem vivint a partir de la pandèmia, fent especial èmfasi en l’impacte que està tenint la crisi actual a nivell econòmic, sociolaboral i en la participació.

A més, des de la Comissió de Balanç Social de la XES posen a disposició de les entitats dues eines per comunicar aquests valors més enllà dels propis informes de resultats. Una més genèrica: el segell; i una més detallada: l’infografia de resultats.

Encoratgem a totes les entitats que encara no heu fet mai el balanç social a posar-ho com un dels objectius pel 2021, i així complir dos principis claus del sector de l’ESS ( Economia Social i Solidaria):

  • L’obtenció d’una base estadística anual en relació als indicadors del balanç, fet que permet anar configurant una comptabilitat (social i ambiental) agregada del sector a través de la publicació de l’informe de l’estat del Mercat Social català
  • Donar accés al Mercat Social, ja que fer-lo obre la porta a entrar en aquest àmbit socioeconòmic: les empreses i organitzacions que el fan seran reconegudes públicament al catàleg del mercat social

 Fes balanç social!  #ensenyaelcor