Actualitat

L’Ajuntament de Maçanet de la Selva, en col·laboració amb la Fundació Emys, destinarà un 0.5 % de l’IBI a medi natural

El passat dissabte es va presentar una experiència pionera entre l’Ajuntament de Maçanet de la Selva i la Fundació Emys. L’Ajuntament, a través d’un manifest, es compromet a destinar anualment el 0,5% de la recaptació líquida de l’Impost sobre Bens Immobles (IBI) a la protecció, foment i salvaguarda de la flora, la fauna i el paisatge natural, prioritàriament en finques privades. Aquest 2015 l’import aproximat serà de 16.000€.

Les actuacions es gestionaran mitjançant contractes de custodia del territori entre la Fundació Emys i els propietaris de les finques. Per aquest motiu es realitzarà una convocatòria on els titulars de finques podran demanar ajuts per a alguna de les següents actuacions:

– Creació de basses
– Instal·lació de caixes niu per a pàrids, quiròpters i nocturns.
– Conservació de prats secs
– Recuperació de varietats locals
– Plantació de fruiters a bosc per alimentació de fauna salvatge
– Foment de la biodiversitat en boscos i plantacions
– Conservació d’espais fluvials


Cal destacar que aquesta mesura d’aplicació d’un percentatge d’IBI s’està estudiant aplicar en altres municipis.