Actualitat

Les entitats ambientals tenen un gran potencial per implementar iniciatives de ciència ciutadana i natura

Des de la XCN vam llançar una enquesta per tal de conèixer el paper de les entitats ambientals com a
agents participants d’iniciatives de ciència ciutadana i natura
, i avaluar el seu potencial per impulsar el
desplegament de la ciència ciutadana i natura a Catalunya, en col·laboració amb els agents promotors.
Els resultats obtinguts ens han servit per definir quines línies de treball cal prioritzar i impulsar a fi de
coordinar i optimitzar els projectes de ciència ciutadana presents a Catalunya.

Per exemple, com a entitats promotores, trobem entitats com l’Institut Català d’Ornitologia (ICO), que impulsa el «Seguiment d’Ocells Comuns de Catalunya, SOCC», i en gestiona la recopilació i tractament de les dades. Com a participants, un exemple, d’entre molts altres, podria ser el Grup Ecologista del Vendrell i
el Baix Penedès (GEVEN)
que implementa a nivell local el projecte SEMICE, de seguiment de petits mamífers, promogut pel Museu de Ciències Naturals de Granollers.

Els resultats de l’enquesta, que agrupa la visió de 67 entitats ambientals de Catalunya, mostren que la majoria d’entitats enquestades recopilen informació sobre la biodiversitat de l’espai on actuen (sempre o puntualment), mostrant el seu potencial per contribuir als estudis de biodiversitat i a la ciència ciutadana.

Altres resultats principals de l’enquesta són:

  • La tasca de seguiment de la biodiversitat la duen a terme de forma compartida entre el personal tècnic de les entitats i persones voluntàries.
  • Els grups de biodiversitat més estudiats per les entitats són els ocells i els mamífers, en l’àmbit terrestre, i les aus marines i els peixos, en l’àmbit marí. Altra informació que recullen és la relativa als impactes o pressions sobre el medi, seguida de l’impacte d’espècies exòtiques invasores i de la qualitat dels rius o aigües continentals.
  • Les motivacions principals per les entitats, per dur a terme aquests seguiments, és que representen una bona eina de sensibilització i educació ambiental de la població (principalment), i alhora aquestes dades serveixen com a bioindicadores de la gestió que fan.
  • El 64% de les entitats utilitza plataformes de ciència ciutadana per introduir dades de biodiversitat. Les plataformes més utilitzades són Ornitho, iNaturalist i Minka.
  • El 58% de les entitats participa a un o més projectes de seguiment de la biodiversitat. Els projectes on més entitats participen són ratpenats.org, el CBMS i el SOCC. Els projectes on no participen, però els agradaria són, principalment, el SACC, el SEMICE i el SOCC.
  • Les entitats no recopilen informació de biodiversitat, sigui amb mètodes propis o participant de projectes/plataformes, principalment per la manca de recursos (pressupost, personal i temps).
  • S’ha detectat també la necessitat de formació sobre els projectes i plataformes existents, certa unificació de plataformes i un retorn de les dades.
  • La majoria d’entitats valoren com una necessitat disposar d’una única web de referència on trobar els diferents projectes de seguiment de la biodiversitat i informi sobre quin utilitzar en cada cas. Remarquen la gran diversitat de projectes existents i la dificultat per escollir.