Actualitat

Les entitats membres es formen en eines SIG

El passat mes d’abril, des de la XCN vam organitzar una jornada d‘introducció al maneig de dades geoespacials amb QGIS, amb l’objectiu de proporcionar a les entitats els conceptes bàsics i les funcionalitats d’aquest software de Sistemes d’Informació Geogràfica – SIG.

Tenir coneixements de SIG proporciona a les entitats de custòdia del territori habilitats i eines molt útils per a planificar i gestionar un espai natural. Especialment, poder cartografiar i visualitzar els acords de custòdia, així com obtenir informació rellevant sobre patrimoni natural, àrees protegides, activitats agrícoles i ramaderes, planificació urbanística, entre d’altres aspectes.

La sessió va comptar amb una part teòrica, per començar descarregant dades geoespacials de diverses fonts, i una part pràctica, on vam aprendre a digitalitzar un acord de custòdia, a fer una anàlisi de les dades i a com fer la composició d’un mapa.

La jornada es va dur a terme al llarg de tot un matí a la Universitat de Vic, comptant amb l’assistència de 14 persones, ja tinguessin coneixements previs de SIG o no. El material necessari es va proporcionar als assistents, tot i que la presentació es pot recuperar aquí.