Actualitat

Nou acord de custòdia de la Societat Catalana d’Herpetologia

La Societat Catalana d’Herpetologia (SCH) ha signat un nou acord de custòdia amb amb l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt per a la conservació del paratge de la bassa de Can Dunyó.

Aquesta emblemàtica bassa, al bell mig de la plana vallesana ha patit una forta degradació a causa de la introducció d’espècies al·lòctones. La SCH durà a terme accions de conservació mitjançant voluntariat ambiental per recuperar els valor naturals de la bassa i el seu entorn.