Actualitat

Participa a la campanya de Crowdfunding de la Fundació Miranda!

A la Fundació Miranda, hi ha cavalls i ruquets que, com en Corró, han viscut situacions traumàtiques de maltractament i abandó, i després de ser rescatats i recuperats, i després de gaudir d’una vida en llibertat amb la fundació, arriben a la seva edat madura.

Una etapa de la vida en què necessiten unes atencions especials, com a atenció veterinària específica, manteniment dental, suplement de fenc, i a vegades, ser conduïts en remolc fins a una pastura més fàcil on la seva etapa d’autosuficiència s’allarga, amb la possibilitat de continuar vivint en ramat, amb els recursos i totes les atencions per a una vida fàcil. El que s’anomena una llibertat acompanyada.

Per a sostenir els costos que genera aquesta etapa de la vida dels cavalls, ens fa falta el teu suport!

Tu pots fer que els cavalls i ruquets sèniors, després de transmetre la seva saviesa a la família amb la qual han viscut en llibertat fins ara, transmetent la seva saviesa al ramat, efectuant una funció ecològica imprescindible per a la natura, i oferint benestar i aprenentatge a les persones, puguin gaudir d’una última etapa digna i plena. La que mereixen!

Més informació de la Fundació Miranda:

Més informació del crowdfunding.