Actualitat

Participem a diverses reunions a Madrid

Entre d’altres, vam participar a la junta de membres del Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio (FRECT).

El passat dia 8 de maig es va celebrar a Madrid la reunió de la junta de membres del Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio (FRECT) del qual la XCT n’ostenta la Vicepresidència.

En la reunió es van tractar els següents punts: 

  • Com millorar l’organització del FRECT i aconseguir un funcionament més eficient. Un dels temes més crítics en aquest punt va ser l’exploració de vies de finançament estable pel FRECT que garanteixi la consecució d’una sèrie d’objectius a mig-llarg termini.
  • Com millorar la visibilitat del FRECT a tots nivells. Es van valorar diferents vies i estratègies comunicatives.
  • Les VII Jornadas Estatales de Custòdia del Territorio. Per qüestions alienes, les jornades previstes pel juny d’aquest any s’han hagut de posposar a novembre. Aquest any les jornades tindran especial interès per a la definir objectius compartits del sector a mig i llarg termini.
  • Es va fer un repàs dels projectes actuals que està executant l’equip tècnic del FRECT i es va valorar la participació en projectes d’àmbit europeu.
  • L’equip tècnic del FRECT també va presentar l’última versió del “Libro Blanco: Construyamos el futuro de la Custodia del Territorio”, a on es concreten les línies de treball futures per d’aconseguir que la custòdia del territori sigui una eina eficaç de conservació del patrimoni natural. La present versió ha sorgit d’un procés de treball conjunt amb diferents entitats i actors clau de la custòdia i té la vocació de ser un document que vagi evolucionant.
  • Finalment, es va parlar de la incidència política del FRECT i possibles vies de millora. Es va posar especial èmfasi en les polítiques agràries ja que ja s’està dissenyant la nova PAC que s’haurà d’aplicar a partir del 2020. 

L’endemà, dia 9 de maig, com a XCT i membres del FRECT, vam participar en el Comité de Participación de la Plataforma de Custodia del Territorio. En aquest espai de debat, aquest any amb una participació important de l’administració pública tant local com d’altres Ministeris (com el de Defensa), es va parlar dels objectius estratègics que hauria de tenir la Plataforma i, per tant, la Fundación Biodiversidad per a impulsar la custòdia del territori a l’Estat Espanyol. Un dels punts més destacats va ser la necessitat de disposar d’un registre públic d’acords de custòdia a on poder articular-hi ajuts, incentius i altres iniciatives d’impuls de la custòdia per part de l’administració pública.