Actualitat

Participem a la 1a Trobada virtual de l’Associacionisme i el Voluntariat

El passat 13 de novembre es va celebrar una trobada, organitzada per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, que va comptar amb la participació d’una cinquantena d’entitats. La trobada va permetre posar en comú dubtes i plantejar noves estratègies, en un moment de crisis sanitària, econòmica i social que presenta un panorama incert per les entitats del tercer sector.

Amb l’objectiu de diagnosticar la situació actual de les entitats i el voluntariat arran de la pandèmia i per proposar, conjuntament, línies d’actuació estratègiques que enforteixin el teixit associatiu i l’acció voluntària, es van organitzar 3 sessions participatives, vinculades a tres blocs: el primer, enfocat a fer un diagnòstic de la realitat actual de les entitats; el segon, buscant establir un pacte estratègic de noves polítiques públiques a realitzar; i el tercer, centrat en les estratègies que haurien de dur a terme, a curt i mig termini, les pròpies entitats.

Des de la XCN vam participar en el segon bloc, sobre polítiques públiques, i vam incidir en la importància de cercar noves fórmules de relació entre l’administració pública i les entitats, que garanteixin una relació estable i facilitin el treball públic-privat per a accions essencials en benefici de la societat i del bé comú. Alhora, es va insistir en la prioritat de consolidar i consolidar dotacions pressupostàries destinades al tercer sector, per tal d’enfortir les estructures i professionalitzar les entitats.