Actualitat

Prioritzem les àrees estratègiques per a la custòdia del territori a les comarques gironines

Sant Feliu de Pallerols va acollir, el passat 19 de novembre, una jornada de treball amb entitats de custòdia que actuen a les comarques gironines, amb l’objectiu de definir les àrees estratègiques més prioritàries per a la custòdia del territori.

Entitats actives a la zona, com són la Fundació Emys, la Sorellona, els Naturalistes de Girona i Sèlvans, van trobar-se al municipi de la Garrotxa per debatre sobre l’enfocament, mètode i aplicacions del projecte que s’està duent a terme des de la XCN.

Com a exercici pràctic, les persones assistents van identificar aquelles zones de les comarques gironines que consideren estratègiques per a la custòdia del territori segons el seu coneixement i la seva experiència. D’aquesta manera, es van poder comparar les zones escollides amb el mapa elaborat amb la metodologia del projecte, valorant-ne així la seva precisió en la identificació d’àrees estratègiques.

La jornada s’ha valorat de forma positiva, ja que ha aportat nous enfocaments i aspectes a tenir en compte en el projecte, i alhora, ha servit per confirmar l’interès de les entitats per tal d’obtenir aquesta priorització d’àrees estratègiques, útil per l’establiment de nous acords de custòdia.