Actualitat

Reconeixent els actors – CONECTFOR al Pallars Sobirà

Al projecte CONECTFOR, des de la XCN hem passat de cercar els boscos d’alt valor ecològic a reconèixer els actors locals implicat en gestionar els mateixos. Això ens ha servit com a primer pas per fer compatibles els treballs forestals amb les necessitats del territori.

Títol del 1er taller de CONECTFOR

El passat 7 de juliol des de la XCN vam organitzar conjuntament amb el CREAF i el CTFC un taller intern per aproximar a ajuntaments, empreses forestals i gestors locals els objectius del projecte. A banda de presentar els objectius del projecte, el taller va servir per debatre els beneficis i obstacles de la gestió multifuncional a nivell local. Per això vam comptar amb presentacions del socis del projecte, el director del Parc Natural de l’Alt Pirineu i també amb el Serveis de Boscos del Pallars Sobirà.

Després de la introducció de CONECTFOR, el CREAF va resumir els beneficis per la biodiversitat d’un bosc madur. A continuació el CTFC va fer una breu presentació de casos concrets on aquesta gestió en pro de la biodiversitat ha comportat beneficis concrets. Tot seguit, el Servei de Boscos va resumir la gestió forestal promocionada al Pallars Sobirà i la legislació a la qual s’hi vincula. Abans del debat, el director del Parc Natural de l’Alt Pirineu va exposar casos pràctics de gestió forestal per afavorir la biodiversitat al Parc.

Ronda de debat al 1er taller CONECTFOR

Durant el debat s’hi va evidenciar la complexitat de comunicar eficientment a nivell local la necessitat de boscos biodiversos i que aquests puguin estar comunicats físicament en l’espai. Això és especialment cert en un context on els boscos són un recurs i cal compaginar múltiples usos. El debat també va servir per a que els ajuntaments implicats es reconeguin mútuament i puguin plantejar els seus dubtes als socis del projecte. A més el debat va ajudar a donar a conèixer el projecte a empreses de treballs forestals locals. En el futur, serà important que des del projecte fem un esforç en el segon taller d’aquesta tardor per presentar els resultat de les actuacions portades a terme als boscos de l’EMD d’Isil i Alós i els boscos de l’Ajuntament de Rialp.