Actualitat

Resultats del Balanç Social 2022 de la XES

La XCN ha participat novament en l’avaluació del Balanç Social de la Xarxa d’Economia Solidària (XES), avaluant aspectes com l’ètica dels fons de finançament, la transparència, la paritat, qualitat laboral, la intercooperació, la contribució al procomú o la política ambiental.

Els resultats del balanç social serveixen per comunicar a la comunitat els valors de l’organització, com s’apliquen en el dia a dia i quin impacte generen.

Entre els resultats que hem obtingut destaquem:

  • Els préstecs dels que disposem provenen un 100% de les finances ètiques.
  • Es promou la intercooperació amb altres entitats i empreses de l’economia solidària.
  • Procurem utilitzar el llenguatge inclusiu en l’expressió escrita i verbal.
  • A nivell de política ambiental, es promou el desplaçament de les persones treballadores a través de mitjans de mobilitat sostenible (transport públic o Som Mobilitat).

Per a més informació sobre els resultats que hem obtingut consulteu l’informe de resultats i la infografia resum.