Actualitat

Sortida Custòdia Municipal al Garraf

Els Ajuntaments juguen un paper clau en la conservació de la natura: la gestió del patrimoni natural forma part intrínseca de les seves competències. De totes maneres, la custòdia del territori, com a marc conceptual i conjunt de pràctiques, expandeix l’abast de les seves actuacions i hi dóna un valor afegit. El VII Inventari d’Acords i Entitats de Custòdia, publicat a finals de 2017 reflecteix, entre d’altres, l’impacte i el desenvolupament de la custòdia municipal. Com és sabut, els ens públics locals poden vincular-se a la custòdia com a propietaris de finques de titularitat pública, com a entitats de custòdia actuant en finques privades o bé com a col·laboradors en projectes de custòdia afins als seus objectius.

Ja fa anys que el Grup de Treball de Custòdia Municipal, format per ajuntaments i consorcis, desenvolupa diferents línies d’actuació per potenciar la custòdia municipal. Per tal de complementar aquesta tasca, durant l’any 2018 la XCT desenvolupa, de la mà de la Diputació de Barcelona, el projecte “Impuls a la custòdia municipal”. En el marc d’aquest, es va organitzar la Sortida “Custòdia Municipal al Garraf” el passat 31 de maig. Durant la sortida, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, juntament amb el Consorci de Colls i Miralpeix i GarrafCoopera, van donar a conèixer els projectes de custòdia actuals i previstos.

Inicialment Enric Garriga, Cap de Servei de Medi Ambient, va explicar els reptes socioambientals que encara la ciutat de Vilanova i la Geltrú, incloent aspectes tan variats com la gestió del litoral, la relació amb el sector pesquer o els horts urbans. A continuació, Enrique Castro, membre actiu de Garraf Coopera, ens va portar de passeig al Camí d’Adarró, on des de fa 6 anys desenvolupen el projecte de custòdia més emblemàtic de la comarca.

Bona part del recorregut formava abans part d’un camí ramader amb origen als Pirineus. Actualment, l’entitat ha recuperat i revifat aquest espai públic i, gràcies a l’esforç de molts voluntaris i voluntàries, el camí gaudeix de marges de pedra seca en bon estat i d’una considerable riquesa faunística i florística. S’hi desenvolupen iniciatives al voltant de l’agricultura i les plantes medicinals i, tot sovint, s’organitzen activitats educatives a diferents escales. Amb la col·laboració de l’Associació Alytes, s’hi ha condicionat un espai per l’establiment d’una bassa, que suposa una ideal zona humida enmig d’una un entorn especialment àrida.

Després de la sortida, Gemma Roset, Tècnica de Media Ambient, va posar-nos al dia sobre futurs projectes de custòdia vinculats als centres educatius de la zona. L’espai de debat que es va crear a continuació va permetre ressaltar diferents dificultats, com la privatització de camins públics o la manca de recursos per determinats projectes de conservació. El conjunt de la visita va resultar ser molt estimulant pels assistents i mostra un exemple paradigmàtic de la custòdia municipal: GarrafCoopera reuneix unes fortaleses poc comuns i estan decidits i decidides a millorar el seu entorn més immediat. Agraïm profundament la col·laboració i esforç!