Jornada “El futur és ARA”

  • Documents de jornades XCN

Debat en línia “Emergència ecològica i COVID19”

  • Documents de jornades XCN

Jornada “Oportunitats de la custòdia urbana per a l’adaptació de les ciutats al canvi climàtic”

  • Documents de jornades XCN

Presentació en línia de la Guia pràctica “Com planificar projectes de custòdia per adaptar-se al canvi climàtic a les regions vulnerables d’Espanya”