Suport en la creació de l’Associació Propietats per a la Conservació de la Natura