Projectes

Suport en la creació de l’Associació Propietats per a la Conservació de la Natura

Des de la XCN donem suport a la creació d’una associació de persones propietàries i gestores de finques, amb la missió comú de promoure models de gestió de la propietat privada en harmonia amb la natura a través d’una economia rural, social i regenerativa, teixint complicitats amb tots els actors implicats.

La llavor d’aquest moviment cal situar-la en els resultats de l’informe que vam elaborar al 2021, titulat “Estudi de motivacions de la propietat privada per conservar la natura: “I tu, per què conserves la natura? en la qual van participar 179 persones propietàries i gestores de finques privades.

Aquest informe va evidenciar que la majoria de persones propietàries no només mostren gran interès per conèixer la biodiversitat del seu espai sinó que senten també l’obligació moral de conservar la natura i perceben aquesta conservació com una estratègia vàlida per assegurar la sostenibilitat de la seva finca.

Degut a factors com la manca de finançament, la càrrega burocràtica i la necessitat de compartir i transferir coneixements entre propietaris i gestors de les finques, es va evidenciar la necessitat de facilitar un espai associatiu de diàleg i treball entre aquestes persones.

Cal destacar que a nivell europeu i mundial hi ha una aposta ferma en el paper que pot jugar la propietat privada en la conservació de la natura i especialment en el repte per assolir l’objectiu 30 x 30 de protegir el 30% del territori pel 2030. En aquest sentit, existeix una coalició de persones propietàries per a la conservació a nivell europeu, entre Eurosite i l’European Landowners’ Organization (ELO), que està promovent entitats com aquesta. En altres indrets d’Europa també es comencen a gestar xarxes regionals de conservació privada, com ara a Itàlia, a Polònia i a Portugal.

En els propers mesos l’associació iniciarà el full de ruta marcat per tal d’assolir la seva missió. Des de l’associació animen a que aquelles persones o organitzacions que es sentin identificades amb la seva missió es facin sòcies.

Per a més informació, consulteu el web pcnatura.org, o poseu-vos en contacte amb l’associació a hola@pcnatura.org.

Activitats relacionades