Suport en la creació de l’Associació Propietats per a la Conservació de la Natura

  • Publicacions de la XCN

Inventari de custòdia del territori a Catalunya 2021

Indicadors socio-econòmics i de conservació de la natura a Catalunya

  • Publicacions de la XCN

“I tu, per què conserves la natura?” Estudi de motivacions de la propietat privada

  • Documents de jornades XCN

Jornada “Sumar esforços per avançar en l’avaluació de l’impacte de la conservació a Catalunya”

Promoció de la Custòdia fluvial

  • Documents de jornades XCN

Jornada tècnica “Parcs naturals i zones peri-urbanes, espais de salut”. VIDEO

  • Documents de jornades XCN

Debat en línia “Emergència ecològica i COVID19”