• Publicacions de la XCN

“I tu, per què conserves la natura?” Estudi de motivacions de la propietat privada

  • Documents de jornades XCN

Jornada “Sumar esforços per avançar en l’avaluació de l’impacte de la conservació a Catalunya”

Promoció de la Custòdia fluvial

  • Documents de jornades XCN

Jornada tècnica “Parcs naturals i zones peri-urbanes, espais de salut”. VIDEO

  • Documents de jornades XCN

Debat en línia “Emergència ecològica i COVID19”

  • Publicacions de la XCN

Análisis de mecanismos innovadores de financiación (directos e indirectos) para la conservación de la biodiversidad en la gestión forestal sostenible

Inventari de custòdia

Custòdia municipal

  • Documents de jornades XCN

Jornada “Comunicació estratègica per a les entitats ambientals”

  • Publicacions de la XCN

Programa de integración de medidas de conservación en la planificación y gestión forestal