• Publicacions de la XCN

Guia de recomanacions per a la signatura d’acords amb la propietat de finques forestals per a realitzar actuacions de millora de la biodiversitat

Suport en la creació de l’Associació Propietats per a la Conservació de la Natura

  • Publicacions de la XCN

Inventari de custòdia del territori a Catalunya 2021

Indicadors socio-econòmics i de conservació de la natura a Catalunya

  • Documents de jornades XCN

Eines bàsiques de comunicació per entitats ambientals – Jornada formativa

  • Documents de jornades XCN

Jornada “Gestió per la biodiversitat forestal i incidència sobre el nou PGPF”

  • Publicacions de la XCN

“I tu, per què conserves la natura?” Estudi de motivacions de la propietat privada

  • Documents de jornades XCN

Jornada “Sumar esforços per avançar en l’avaluació de l’impacte de la conservació a Catalunya”