Projectes

Indicadors socio-econòmics i de conservació de la natura a Catalunya

Estudi per avaluar l'impacte de les entitats en l'àmbit social i econòmic

A Catalunya, les entitats de conservació de la natura són imprescindibles per a la preservació del nostre entorn, ja facin conservació a través de la custòdia del territori, el voluntariat ambiental, l’educació ambiental o la defensa del territori. Malgrat l’esforç, és ben sabut que existeixen moltes dificultats per tirar endavant els diferents projectes: falta de finançament estable, problemes de tresoreria, manca de suport institucional…

Tanmateix, la custòdia del territori, juntament amb altres actuacions de conservació, no ha tingut cap avaluació del seu impacte global, a nivell socioeconòmic i de conservació del patrimoni natural i la biodiversitat, que ajudi a legitimar la seva tasca.

Aquesta avaluació cada cop és més necessària, ja sigui per retre comptes de la inversió pública o privada en els projectes de conservació i el seu retorn social, com per endegar processos de millora contínua, determinant si la gestió duta a terme a les finques en custòdia contribueix efectivament a millorar el seu estat de conservació. L’avaluació de l’impacte de les entitats de conservació es pot fer, per tant, des de dues vessants complementàries: la socioeconòmica i l’ecològica. És només amb el conjunt de les dues des d’on es pot entendre la seva dimensió social i la seva contribució al bé comú.

Per posar en manifest la situació de les entitats i d’avaluar quin impacte tenen en l’àmbit social i econòmic, des de la Xarxa per a la Conservació de la Natura hem dut a terme un primer estudi gràcies a la participació de les pròpies entitats.

Des de la XCN hem definit un panell d’indicadors, dividint les dades a nivell d’entitat o a nivell de finca en custòdia:

Panell d’indicadors

Llegenda:

 • €, euros.
 • %, percentatge.
 • #, nombre.
Escala d’entitat
 1. Econòmics
  • Ocupació
   • Bretxa de gènere en el sou (€)
   • Biaix de gènere en la contractació (%)
   • Professionalització (%)
   • Jornades anuals (#)
   • Jornades anuals d’autònoms habituals (#)
  • Finançament i despesa
   • Pressupost total (€)
   • Ingressos de fons privats (%)
 2. Socials
  • Governança de l’entitat
   • Paritat als òrgans de govern (%)
   • Persones sòcies (#)
   • Percentatge de sòcies dones (%)
   • Percentatge de sòcies joves (%)
  • Custòdia
   • Nombre d’entitats de custòdia (#)
   • Comarques amb iniciatives de custòdia (%)
   • Nombre d’iniciatives de custòdia)
   • Superfície terrestre en custòdia (ha)
   • Superfície terrestre privada en custòdia (ha)
  • Voluntariat
   • Nombre d’entitats de voluntariat (#)
   • Comarques amb entitats de voluntariat (%)
   • Nombre de voluntaris anuals (#)
   • Percentatge de voluntàries (%)
   • Entitats amb pla de voluntariat (%)
  • Internacionalització
   • Internacionalització de les entitats (%)
  • Comunicació
   • Nombre de seguidors a les xarxes socials (#)
  • Defensa ambiental
   • Campanyes de defensa ambiental (#)
Escala de finca en custòdia
 1. Econòmics
  • Iniciatives de custòdia amb productes (%)
  • Iniciatives de custòdia amb serveis (%)
 2. Socials
  • Durada de les iniciatives de custòdia (anys)
  • Nombre d’activitats de voluntariat anuals (#)
  • Actors implicats per iniciativa de custòdia (#)
 3. Conservació
  • Valors naturals
   • Iniciatives amb espècies protegides (%)
   • Superfície amb HIC prioritaris (%)
   • Superfície amb hàbitats amenaçats (%)
   • Superfície en Espais d’Interès Geològic (%)
   • Superfície en Xarxa Natura 2000 (%)
  • Planificació de la conservació
   • Iniciatives amb objectes de conservació (%)
   • Iniciatives amb pla de gestió (%)
  • Seguiment i avaluació
   • Iniciatives amb seguiment (%)
   • Estat de conservació favorable (%)