• Documents de jornades XCN

Jornada “Els cabals ambientals a Catalunya. Reptes, perspectives i exemples d’aplicació”

  • Publicacions de la XCN

Creació d’un model de planificació i gestió de finques agràries que permeti obtenir productes d’alt valor afegit compatibles amb la conservació i la millora del patrimoni natural

  • Publicacions de la XCN

CONSERVAR LA NATURALEZA ENTRE TODOS. La custodia del territorio, una herramienta para implicar la sociedad en la gestión del patrimonio natural en Europa

  • Publicacions de la XCN

CARING TOGETHER FOR NATURE. Manual on land stewardship as a tool to promote social involvement with the natural environment in Europe

  • Publicacions de la XCN

Manual “Conservar la natura entre tots. La custòdia del territori, una eina per implicar la societat en la gestió del patrimoni natural d’Europa”

  • Publicacions de la XCN

Study of the development and implementation of land stewardship in the Mediterranean arc and Europe