Actualitat

Acompanyem dues entitats en plans de gestió de custòdia agrària

Què és la custòdia agrària?

La custòdia agrària s’ha consolidat com una eina útil de suport a la pagesia i com una estratègia per a potenciar les sinergies entre agricultura i conservació de la biodiversitat lligada a espais agraris. A Catalunya hi ha 23 entitats de custòdia agrària, amb un total de 130 iniciatives centrades en la gestió de sistemes agrícoles i ramaders, i dels valors naturals i culturals associats a aquests. Les entitats de custòdia i les persones titulars (propietàries o arrendatàries) arriben a acords mutus sobre la gestió de les finques amb criteris de conservació de la biodiversitat i sobre el suport i acompanyament que farà l’entitat de custòdia, formalitzats habitualment amb contractes o convenis de custòdia del territori.

En el context de crisi ecològica actual, en què els sistemes agraris han patit en 20 anys una pèrdua del 34% en les poblacions de fauna silvestre, el 62% dels Hàbitats d’Interès Comunitari i el 86% de les espècies de les directives europees lligades a ambients agraris estan en estat de conservació desfavorable, amb unes dinàmiques creixents d’intensificació agrícola de les terres més productives i abandonament de les menys productives, la custòdia agrària pot contribuir a recuperar pràctiques tradicionals o a implementar nous models de producció més sostenibles que poden ajudar a aturar i revertir la pèrdua de biodiversitat.

A través de la custòdia agrària, les entitats de custòdia assessoren en pràctiques agrícoles per a promoure la conservació de la biodiversitat, la salut del sòl o els beneficis que la biodiversitat aporta a la producció agrícola (control de plagues, pol·linització, protecció enfront d’esdeveniments meteorològics extrems…). Però també poden donar suport en la cerca de finançament o ajudar a la comercialització de productes amb un valor afegit.

Acompanyament en la redacció de plans de gestió

Durant el 2022, des de la XCN hem acompanyat dues entitats membres, l’Associació GEVEN i la cooperativa Els Corremarges, en la redacció de plans de gestió per a la conservació de finques d’àmbit agrari en custòdia, en el marc de les accions de capacitació d’entitats ambientals, i amb el suport del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

L’acompanyament ha constat, amb cada una de les entitats, de reunions virtuals, visites de camp i acompanyament continu en la redacció del pla de gestió. A partir d’una reunió inicial per a planificar les tasques i d’una plantilla de pla de gestió i altres documents de referència, les entitats van preparar un primer esquema del pla de gestió. Després d’una visita sobre el terreny i de diverses versions ampliades i revisions del document, es va fer una segona visita de camp per resoldre alguns temes pendents i validar les actuacions amb les persones titulars de les finques.

Els plans de gestió elaborats per cada una de les entitats s’han fet públics a l’apartat de recursos del web de la XCN, perquè puguin servir de referència a altres entitats de custòdia. Podeu consultar el Pla de gestió de la finca Can Marlès del GEVEN i el Pla de gestió de finques d’àmbit agrari dels Corremarges.

Conversa entre el GEVEN i la propietat de Can Marlès sobre la conservació de ratpenats a la finca, amb el suport de material divulgatiu.

Associació GEVEN

El GEVEN ha redactat un pla de gestió per a la finca de Can Marlès-Torrossolla, de 300 hectàrees, a l’EIN Montmell-Marmellar, dedicada a la producció de vi ecològic i a l’enoturisme. Els objectius que persegueix aquest pla de gestió són la millora dels punts d’aigua, la potenciació de les zones obertes, l’afavoriment dels ratpenats forestals, la millora dels marges herbacis i de pedra seca, la promoció de la iniciativa de custòdia i del turisme i agricultura regeneratius, i la creació de sinergies amb altres productors en custòdia del Baix Penedès.

La custòdia d’aquesta finca s’emmarca en el projecte de Xarxa de Custòdia Agrària del Baix Penedès, impulsat pel GEVEN i en el que es pretén crear una xarxa comarcal que impulsi i promogui la conservació i millora del patrimoni natural i cultural dels ambients agraris del Baix Penedès. Així, es vol donar a conèixer les espècies i hàbitats que es troben en retrocés o amenaçats, així com la feina que realitzen els productors i productores que treballen d’una manera respectuosa per a la conservació de la biodiversitat.

Per saber més sobre aquesta iniciativa, es pot visualitzar aquest vídeo.

Sistema de basses construït pel GEVEN per a potenciar la reproducció de la salamandra a la finca de Can Marlès.

Els Corremarges, SCCL

La cooperativa Els Corremarges, per la seva banda, ha formalitzat un contracte de custòdia amb la cooperativa l’Olivera i ha redactat un pla de gestió per a dues finques, a Nalec i a Vallbona de les Monges, que l’Olivera gestiona per a la producció de vi i oli ecològics. El pla de gestió se centra en el manteniment del paisatge de mosaic, el manteniment i millora del patrimoni de pedra seca, la identificació i manteniment de la biodiversitat cultivada present als marges dels conreus, la identificació i l’aprofitament sostenible dels recursos de recol·lecció silvestre de les finques, i la promoció del projecte de custòdia agrària i de recol·lecció sostenible com un model de referència en gestió de finques.

La custòdia d’aquestes finques s’emmarca dins el projecte Paisatges Cooperatius, una iniciativa de cooperació entre cinc cooperatives de la Vall del Corb i les Garrigues Baixes per a l’aprofitament sostenible i la posada en valor de les plantes silvestres en els àmbits tèxtil, agroecològic, gastronòmic i cultural. L’objectiu del projecte és contribuir a tenir un territori enxarxat i cooperatiu per viure de manera sostenible i coherent amb l’entorn, transformant la relació amb la natura i els seus recursos: de l’extracció a la cooperació.

Un dels resultats d’aquest projecte és la guia Recol·lectar i conservar, de bones pràctiques per a la recol·lecció sostenible en el mosaic agroforestal, i que promou la recol·lecció sostenible de plantes silvestres a través de la reciprocitat i la custòdia del territori.

Marge de la finca de Vallbona de les Monges, amb potencial de recuperació per a la biodiversitat i la recol·lecció de fruits silvestres.

La redacció i acompanyament d’aquests plans de gestió ha estat possible gràcies al suport del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Desenvolupament Rural de la Generalitat de Catalunya, en el marc de la subvenció exclosa de concurrència pública 2022, emmarcada en el Pla de Treball DGPA – XCN 2021 – 2025