Actualitat

De Catalunya a Europa i de tornada per a la conservació de la natura: la XCN participa a l’assemblea anual d’Eurosite

Participants de la 34a assemblea d’Eurosite a Amiens, França. Autoria: Hans von Sonntag

Com podem des de la XCN ser útils a les entitats ambientals a Europa? Aquesta és una de les preguntes recurrents que ens fem. Avui us volem compartir alguns recursos.

El passat 6 de novembre, des de la XCN ens vam desplaçar fins a Amiens, per assistir a la 34a assemblea d’Eurosite on vam parlar amb associacions de propietaris, empreses, administracions públiques i sobretot entitats ambientals sobre conservació. Una assemblea que va comptar amb la participació de més de 120 persones provinents de 20 països diferents d’Europa i va tenir una durada de 3 dies.

Eurosite té com a missió desenvolupar una comunitat sòlida de professionals europeus per la conservació del territori, creant un espai per treballar en xarxa i intercanviar experiències sobre la protecció, restauració i gestió dels espais naturals. Per complir la seva missió pretén teixir xarxa, capacitar als seus membres, facilitar formació, informació i sensibilitzar a professionals de conservació a tota Europa. És doncs una entitat que, d’una manera similar a la XCN, treballa a Europa per promoure la conservació de la natura. Dit això, no volem repetir que hem aprofitat aquesta jornada per teixir xarxa, parlar sobre futures oportunitats de projectes o ens hem format sobre estàndards i pràctiques per entitats de conservació.

El que volem compartir són una sèrie de recursos que s’han fet arreu d’Europa o a els Estats Units i que poden ser d’interès per a gestionar espais en custòdia:

Eina de recursos per la gestió d’espais de protegits: segons Eurosite, aquest portal en línia proporciona suport a les persones i organitzacions implicades en la gestió d’àrees protegides. Ofereix solucions als problemes que afecten la protecció i gestió de les àrees protegides proporcionant enllaços a informació addicional i a exemples de bones pràctiques. La informació d’aquest portal pretén complementar les orientacions existents sobre planificació de la gestió d’àrees protegides, incloses les proporcionades per Eurosite.

Open Conservation Standards: aquest document pretén proporcionar un conjunt de bones pràctiques per a la implementació de projectes de conservació, orientats entorn d’un cicle de gestió de cinc passos: avaluar, planificar, implementar, analitzar i adaptar i compartir.

Pels que no voleu llegir un document certament llarg i complex, també hi ha un cookbook més accessible.

Guia per crear Àrees Protegides Privades: aquesta guia redactada per la UICN és dirigida a persones, organitzacions no governamentals i grups de la societat civil interessats en l’adquisició o arrendament de terres com a estratègia de conservació a llarg termini. La guia exposa una sèrie de «directrius» que cobreixen 9 preguntes clau:

(1) Per què es vol crear una reserva?

(2) Si estàs llest per a crear una reserva privada?

(3) Com es crea una reserva sostenible?

(4) Quant costa gestionar una reserva?

(5) Com mantindrà la reserva?

(6) Com s’elabora una proposta per a l’adquisició de terres?

(7) Com s’aconsegueix la participació de les parts interessades?

(8) Com es promou la restauració?

(9) Quines són les eines utilitzades per a gestionar una reserva? Interessant és també que aquesta publicació ha estat concebuda, dissenyada i redactada per diversos experts amb la finalitat d’inspirar als propietaris i gestors de les reserves perquè creïn més reserves naturals sostenibles.