Actualitat

El Premi Visionari a la Conservació és lliurat a “la gent de Catalunya”

Del 8 al 10 de desembre de 2021 es va celebrar el Tercer Congrés internacional de Conservació del Territori, amb el lema “Propòsits, progressos i potencial de la conservació del territori: avançant a través de les escales”. Va ser organitzat per la ILCN (International Land Conservation Network) i la seva branca europea ELCN – Eurosite i amb la col·laboració de la XCN i la Fundació Catalunya La Pedrera, que n’havíem de ser els amfitrions d’aquest important esdeveniment mundial, que portàvem preparant des del 2018. La decisió d’acollir aquest Congrés era fruit de la rellevant tasca en l’àmbit europeu i internacional que hi havíem desenvolupat els anys anteriors impulsant la Custòdia, principalment amb el projecte LIFE LandLife i la participació activa dins d’Eurosite, la xarxa europea que acull a la ELCN.

Finalment, el Congrés es va haver de celebrar en format virtual per les raons conegudes de la pandèmia de Covid-19. No obstant això, el rol de les entitats catalanes dedicades a la custòdia i protecció del territori va quedar àmpliament reconegut, tant pels organitzadors com per les diferents participacions de representants catalans dins les sessions tècniques del Congrés.

Aquest reconeixement va quedar ben palès en el Premi Visionari a la Conservació que ens van lliurar “a la gent de Catalunya”, per “l’èxit extraordinari en la conservació del 31% del territori i paisatge”, com a fruit “del treball en les darreres cinc dècades, a través dels representants públics com les organitzacions de la societat civil, institucions acadèmiques, empreses privades, famílies i particulars”, tal com es menciona al Diploma que es va atorgar en una cerimònia virtual dins el Congrés.

En aquest acte, el Director de la ILCN, Jim Levitt, i el President d’Eurosite- ELCN, Tilmann Disselhoff, van remarcar el paper important i inspirador de la Fundació i de la XCN per a impulsar i donar forma a la custòdia del territori en totes les seves modalitats, i no només a Catalunya sinó també a la resta de l’Estat Espanyol i a Europa. Com a document explicatiu i que va servir per visualitzar aquesta tasca, es va produir un vídeo que exposa, de la mà de diferents representants catalans, quina ha estat la gènesi, el recorregut, els assoliments i les perspectives de futur del moviment català de la Custòdia del Territori.

Aquest Premi ens ha d’esperonar a seguir treballant en aquesta direcció i a seguir sent uns referents, ara ja a escala planetària, per a la conservació de la natura i el territori, mantenint els pilars fonamentals de la feina realitzada, que al meu entendre són: la voluntarietat, la innovació constant i el treball en xarxa.

Podeu veure informació sobre el Congrés i les gravacions de les diferents sessions a través d’aquest enllaç.

Escrit per Miquel Rafa, Director de Territori i Medi Ambient de la Fundació Catalunya La Pedrera, Comissionat internacional de la XCN, Membre del Board d’Eurosite, President de Grup d’Especialistes en Àrees Protegides Privadament de la Comissió Mundial d’Àrees Protegides- UICN.