Actualitat

Digues la teva en la creació de l’Agenda Rural de Catalunya

Fins el 26 de març es poden fer aportacions en el procés participatiu d’elaboració de l’Agenda Rural de Cataluya.

Aquest procés ha estat un encàrrec de la Comissió Interdepartamental de Despoblament Rural de la Generalitat de Catalunya a l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), l’Associació Catalana de Municipis (ACM), l’Associació de Micropobles de Catalunya i el Consell Assessor de Desenvolupament Sostenible (CADS), les quals conformen la comissió redactora, encarregada de coordinar el procés per tal que les aportacions siguin el més àmplies possible i poder elaborar una proposta participada d’Agenda Rural de Catalunya.

L’objectiu de la creació d’aquesta agenda és identificar i dibuixar les línies del desenvolupament rural dels propers anys, en consonància amb el Pla nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya. A través de la creació d’un espai de debat, s’analitzaran els reptes del món rural i s’identificaran actuacions que abastin els diferents àmbits de treball.

A través d’aquesta Agenda Rural de Catalunya compartida amb els actors implicats en el desenvolupament rural i sostenible es pretén incidir en la priorització de polítiques i accions per a la ruralitat en el marc del nou període de programació Europea, de la Política Agrària Comuna i de Desenvolupament Rural 2021-2027 i les polítiques de Desenvolupament Econòmic i Local.

Els àmbits de treball identificats engloben aspectes com el repte demogràfic, la transició ecològica, la connexió del territori, el sistema agroalimentari o la gestió forestal, entre d’altres.

Des de la XCN animem a totes les organitzacions del territori a participar d’aquest procés per tal d’incorporar la visió de la conservació de la natura i la gestió sostenible, així com altres propostes centrades en les necessitats reals dels territoris.