Actualitat

Discutim propostes d’actuació per a la regeneració rural

En el marc de la línia de treball sobre prospectiva del món rural del projecte europeu de recerca i innovació H2020 «RURALIZATION», i en base als resultats obtinguts, des de la XCN vam organitzar, a finals d’abril, dos tallers participatius per a la definició de propostes d’actuació per a la regeneració rural, entesa com un procés de renovació de l’estructura demogràfica, econòmica i ambiental del territori orientat a la seva sostenibilitat. Com hem explicat en anteriors ocasions, la línia de treball objecte d’aquesta activitat, que s’ha estès durant més d’un any i ha estat liderada per la Universitat de Turku, ha consistit, per una part, en la identificació i anàlisi de tendències de futur amb potencial impacte en els territoris rurals europeus, i per altra part, en la captació d’expectatives, projectes i somnis de futur de la joventut europea mitjançant enquestes en les quals van participar també prop de 200 joves catalanes.

Els tallers, organitzats en format virtual els dies 27 i 29 d’abril, estaven oberts a la participació de diferents perfils d’organitzacions que treballen en l’àmbit del desenvolupament rural a les províncies de Barcelona i Tarragona, respectivament.

En el cas de Barcelona, vam comptar finalment amb la participació, entre altres, de representants de l’administració pública local (com regidores de l’Ajuntament de Santa Maria de Miralles, Alella i Mataró, tècniques d’ocupació i joventut del Baix Llobregat, i gestores d’espais agraris de la Diputació de Barcelona), però també de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central, de la Fundació Catalunya la Pedrera, i del món acadèmic (UAB i Càtedra d’Innovació Rural).

Quant al taller de Tarragona, la participació també va ser prou variada, i vam comptar amb la presència, entre d’altres, de tècniques d’ocupació i joventut del Consell Comarcal de la Terra Alta i el Baix Camp, regidor de l’Ajuntament de Monfterri, acadèmics (URV) i representants d’entitats com l’Associació Prioritat, l’Associació de Micropobles o el Consorci LEADER de Desenvolupament Rural del Camp.

Després d’una presentació inicial dels resultats per part de la XCN (podeu consultar aquí la presentació i aquí els informes del paquet de treball en base als quals es van presentar els resultats), es va obrir el torn de paraula per a les participants, partint de preguntes com ara: com facilitar l’atracció de joves als nuclis rurals? Com facilitar processos d’emprenedoria i relleu generacional, tant al sector agrari com en general a les economies rurals? Com facilitar la transició ecològica als municipis rurals aprofitant aquests processos de renovació social i econòmica?

Fruit de la diversitat d’actors participants, les formulacions de propostes van ser també prou diverses, si bé algunes idees força es van anar repetint en les diferents discussions, entre altres: reforç de la identitat i autoestima territorial, com a pas previ a la promoció del territori per a l’atracció de nouvingudes; més inversions en serveis bàsics per tal de garantir una igualtat d’oportunitats efectiva (equitat territorial); major descentralització política per tal de garantir la veu del territori en el desenvolupament de projectes que tenen impacte directe al mateix territori, alhora que es promou un major diàleg entre el món rural i el món urbà; facilitació de processos d’acollida a les joves (i no tan joves) que es plantegen residir en nuclis rurals, tot prestant especial atenció a l’accés a l’habitatge (potenciant el lloguer), però també a aspectes més intangibles com la implicació de la població local en la integració social de les nouvingudes, tot aterrant visions sobre la ruralitat sovint allunyades de la realitat; facilitació de processos d’acompanyament i assessorament a les joves que es volen incorporar al sector agrari, prioritzant projectes agroecològics i adaptatius al canvi climàtic, tot prestant especial atenció a l’accés a la terra, i aprofitant les millors pràctiques dels mecanismes en funcionament actuals com bancs de terres i espais test; o també, impuls a processos d’innovació social i cooperació entre els diferents agents implicats en la regeneració rural, incloent les entitats ambientals, per garantir la conservació de la natura i la custòdia del territori en els processos de renovació.

Amb aquesta activitat, la participació de la XCN en la línia de treball sobre prospectiva del món rural en el marc del Ruralization arriba a la seva fi. Aprofitem per recordar, però, que seguim ben actives en les altres línies de treball en marxa del projecte, com són l’estudi del cas de regeneració agrària a les terres de Ponent, partint de la iniciativa de Cultures Trobades, o les accions per a la facilitació d’accés a la terra que estem duent a terme a la Vall del Corb i a la serra de l’Albera, de la mà d’entitats del territori. De tot plegat us anirem informant.