Actualitat

Disponible la nova guia pràctica de custòdia del territori

Des de la XCN hem publicat un nou recurs: la «Guia pràctica de custòdia del territori. Marc teòric i opcions jurídiques a Catalunya».

Aquesta guia us ofereix una visió global de la custòdia del territori i us detalla com funcionen les diverses opcions jurídiques per formalitzar acords de custòdia.

Es tracta de l’obra bibliogràfica de referència per a qualsevol persona o institució que vulgui utilitzar la valuosa eina de conservació de la natura que és, la custòdia del territori.

Aquesta guia incorpora importants actualitzacions jurídiques, d’entre les quals destaquem:

 • El nou marc jurídic que va establir la Llei 3/2017 en regular a Catalunya, per primer cop, el contracte de custòdia.
 • Descripcions detallades de les diverses opcions jurídiques disponibles per aplicar la custòdia amb anàlisi dels seus avantatges i inconvenients.
 • Infografia pràctica per escollir el tipus de contracte més adequat al vostre cas.
 • Particularitats de la custòdia del territori quan participen les administracions públiques. En especial, anàlisi dels diferents instruments jurídics i les normatives aplicables a les iniciatives de custòdia, segons els possibles rols que assumeixi l’administració pública.
 • Justificació legal per al finançament de la custòdia del territori amb recursos públics i instruments per canalitzar els fons econòmics cap a les entitats.
 • El funcionament del Registre de finques amb iniciatives de conservació i procediment per inscriure noves finques.
A qui va dirigida?

Aquesta guia serà útil per a persones propietàries de terrenys situats al medi natural i fins i tot urbà que vulguin fer un pas endavant en la conservació dels valors que acullen les seves finques.

També està adreçada a tècnics i tècniques, tant d’entitats de custòdia del territori com d’administracions públiques.

Us pot ser útil per…
 • Entendre els fonaments de la custòdia del territori.
 • Saber com encaixa la custòdia del territori en els diferents tipus de governança dels espais naturals.
 • Disposar de criteris clars i senzills per escollir un o altre tipus d’acord de custòdia.
 • Estar al dia de les opcions jurídiques per formalitzar acords de custòdia al nostre país.
 • Conèixer la utilitat del Registre de finques amb iniciatives de conservació, reivindicat llargament per les entitats de custòdia del territori.

Podeu descarregar la guia a través d’aquest enllaç.

Aquesta guia s’ha elaborat gràcies al suport del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.