Actualitat

Disponible la primera guia en català per a potenciar els beneficis agrícoles de la conservació de la natura

Reunió del projecte i jornades d’intercanvi de coneixement prop de Montpeller. Autoria: XCN.

El projecte europeu “Finques agrícoles resilients: promovent l’educació per impulsar els serveis ecosistèmics de les finques agrícoles” ha finalitzat recentment. El projecte RESIFARMS ha estat liderat per la Fundació Emys, i ha comptat amb la participació d’organitzacions de cinc països europeus (Espanya, França, Itàlia, Romania i la República Txeca). El projecte ha tingut el recolzament de la Comissió Europea, dins el programa Erasmus +.

Les zones agrícoles representen el 40% de la superfície de la Unió Europea, el que converteix la pagesia en la principal gestora de terres. L’agricultura té una gran influència en el medi ambient, i és capaç d’afavorir o malmetre la natura depenent de com s’orienti. A les finques agrícoles, una part significativa de la terra no es cultiva i està ocupada per boscos, matollars, prats, tanques vegetals, marges de conreus, basses o sèquies. Aquestes àrees semi-naturals són molt importants per a la connectivitat d’espècies i hàbitats i la conservació de la biodiversitat, al mateix temps que juguen un paper clau en el desenvolupament de l’activitat agrícola, a través de la provisió de molts serveis ecosistèmics.

El projecte Resifarms ha promogut l’intercanvi de coneixement entre les organitzacions participants, ha format directament persones agricultores i personal tècnic agrícola i de conservació, ha elaborat materials de formació, ha millorat l’estat de conservació d’hàbitats semi-naturals d’explotacions agràries i ha despertat l’interès de diversos actors locals sobre els beneficis agrícoles de la biodiversitat.

Beneficis agrícoles de la conservació de la natura

Els hàbitats semi-naturals, a diferència dels conreus, afegeixen complexitat i maduresa a les finques agrícoles. Aquestes propietats permeten l’establiment i persistència de centenars d’espècies diferents, incloent arbres, arbustos, herbes, mamífers, insectes, ocells o fongs que interaccionen uns amb els altres en infinitat de maneres.

Gestionant de forma correcta aquests hàbitats, es pot millorar tant la biodiversitat com la resiliència de les finques agrícoles. Entre altres beneficis, els hàbitats semi-naturals poden proporcionar recursos a pol·linitzadors i controladors de plagues, prevenir la contaminació de l’aigua i l’erosió del sòl, i protegir del vent, inundacions o sequeres.

Aquests beneficis comencen a ser coneguts per la pagesia i el personal tècnic agrícola, però sovint aquestes persones no disposen de les eines i de prou coneixement aplicat per a implementar les accions de conservació necessàries.

Guia sobre els beneficis agrícoles de la conservació de la natura
Una guia per a la conservació d’hàbitats semi-naturals en finques agrícoles

El principal producte del projecte és la guia per a la conservació d’hàbitats semi-naturals en finques agrícoles, en el que han col·laborat més de 50 organitzacions amb diferent grau d’implicació. Aquesta guia es centra en els beneficis agrícoles de la conservació de la natura i aconsella en la implementació de les accions de conservació més directes i efectives, amb informació, recomanacions i referències sobre com avaluar i gestionar o crear de forma adequada hàbitats semi-naturals.

La guia conté un parell de capítols introductoris sobre els efectes positius i negatius de l’agricultura sobre el medi ambient, i els beneficis agrícoles de la biodiversitat. A continuació inclou 10 eines, les dues primeres dedicades a buscar ajuda per a les accions de conservació i a comunicar aquests esforços. Les següents sis eines tracten sobre els beneficis i la gestió de diversos hàbitats semi-naturals: marges de conreus, tanques vegetals, basses i sèquies, boscos i línies d’arbres, espais oberts, i murs de pedra seca, terrasses i edificis agrícoles. La novena eina abasta la importància i la gestió del paisatge, i l’última és una plantilla per a registrar accions de conservació.

També s’han produït quatre vídeos per a complementar la guia en la gestió d’hàbitats semi-naturals i les motivacions i accions de la pagesia per a conservar la natura. La guia i els vídeos estan disponibles gratuïtament a la web del projecte en set llengües.

. Formació per a persones agricultores i tècniques agrícoles a Riudarenes, la Selva. Autoria: Fundació Emys
Formacions per a persones agricultores a cinc països

La guia es va utilitzar com a base per a les formacions directes a persones agricultores i a personal tècnic agrícola i de conservació. Més de 150 persones, principalment agricultores i tècniques, es van formar a Catalunya, Occitània, Romania, Itàlia i la República Txeca. Les formacions solien consistir en una part teòrica, que tractava diverses eines de la guia, i una part pràctica sobre la gestió d’hàbitats semi-naturals al camp.

Aquestes formacions també van ser útils per a recollir comentaris i opinions i millorar la guia per a satisfer millor les necessitats de la pagesia.

Activitats de difusió

Es van realitzar cinc sessions, una per país, per a difondre els resultats del projecte entre actors locals. Aquestes jornades van reunir un total de més de 150 assistents. A més, més de 50 persones voluntàries van participar en accions de conservació per a millorar hàbitats semi-naturals en finques agrícoles.

Les activitats del projecte també van incloure reunions en diversos països, per a fomentar la col·laboració i l’intercanvi de coneixement entre persones vinculades a les organitzacions sòcies, a través de sessions de discussió i visites de camp a projectes inspiradors.

Per a més informació, podeu consultar la web del projecte.

Jornada de difusió dels resultats del projecte entre actors locals a Riudarenes, la Selva. Autoria: XCN.
El programa Erasmus+

Erasmus + (2014-2020) és el programa integrat de la Unió Europea (UE) en els àmbits de l’educació i la formació, joventut i esport, que ofereix oportunitats per a totes les persones i a tots els sectors educatius (Educació Escolar, Formació Professional, Educació Superior i Educació de Persones Adultes). A Espanya, el programa Erasmus+ es gestiona per part del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), que actua com a Agència Nacional del programa en els àmbits de l’educació i la formació i que està adscrit al Ministeri d’Universitats.

Llistat complet de les entitats que han participat com a sòcies al projecte:

Enllaços a recursos del projecte:

Per més informació del projecte, podeu contactar amb en Guillem Bagaria a gbagaria@xcn.cat