Actualitat

Publicada la nova guia “Com elaborar un pla de voluntariat ambiental”

Des de la XCN hem publicat un nou recurs útil per a les entitats que impulsen el voluntariat ambiental a Catalunya: una guia per elaborar el pla de voluntariat ambiental de l’entitat.

En el context de creixement del nombre d’entitats i persones implicades per fer front l’emergència climàtica i ecològica, i millorar el medi ambient, aquesta guia neix amb el propòsit d’orientar a totes aquestes entitats en la tasca de definició, debat intern, redacció i implementació del seu propi pla de voluntariat ambiental. Aporta unes nocions bàsiques sobre què entenem per voluntariat, les característiques pròpies del voluntariat ambiental, i tot seguit, què és un pla de voluntariat i quines parts hi podem incloure.

La guia va dirigida principalment a entitats privades sense ànim de lucre de Catalunya dedicades a la conservació i millora del medi ambient (associacions, fundacions i cooperatives), i a les administracions públiques, com ajuntaments, consells comarcals o consorcis, perquè coneguin el seu paper a l’hora d’impulsar el voluntariat ambiental.

Els continguts d’aquesta guia es basen principalment en la formació en línia realitzada l’1
d’octubre de 2019, conduïda per la Federació Catalana de Voluntariat Social, i amb els exemples
pràctics de la Fundació Catalunya la Pedrera i l’Associació Hàbitats, a qui volem fer un agraïment
especial: “Vols saber com elaborar i aplicar el pla de voluntariat de la teva entitat ambiental?”.

Aquesta guia s’ha elaborat gràcies al suport del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla de Treball 2021-2025 DGPA –XCN per a conservar la natura a través de la custòdia del territori i el voluntariat ambiental.

Podeu descarregar la guia a través d’aquest enllaç.

Per a més informació sobre la guia, i assessorament en temes vinculats a la gestió de programes de voluntariat ambiental, podeu contactar amb nosaltres a info@voluntariatambiental.cat