Actualitat

Es publica la nova edició de l’obra “Natura, ús o abús? 2018-2019”.

Acaba de sortir en paper l’obra Natura, ús o abús? (2018-19) Impactes i propostes de gestió. El cas de Catalunya com a paradigma. Es tracta d’una obra de síntesi d’un treball més extens, format per una trentena d’articles elaborats per més de 70 autors científics, impulsat per  l’IEC, coordinat per J. Peñuelas, D. Serrat i R. Folch, secretaria de Josep Germain. L’obra examina els canvis esdevinguts a Catalunya entre la primera edició del Llibre Blanc de la Natura als Països Catalans (1976) i el present. La versió ha estat publicada a la col·lecció Arxius de les Seccions de Ciències,CXLVIII, de l’IEC, en paper, té 126 pàgines.

L’abast temàtic del nou “Natura, ús o abús” és més ampli que les dues versions anteriors (1976 i 1984): gea, sòls, clima, flora, fauna, espècies amenaçades, paisatge, cobertes de sòl, riscos, espais agraris, forestals, litorals, marins, turisme, economia, organitzacions, governança, educació ambiental, recerca, etc. mentre que l’abast geogràfic es restringeix al Principat. Les seccions de més interès per a les entitats de la XCN són, segurament, les dedicades a la gestió de la natura i les prioritats per a l’acció (pag. 84-121), però tota l’obra resulta una lectura molt recomanable si es vol tenir una visió de conjunt ben documentada.

Es pot descarregar, per capítols i de franc a natura.llocs.iec.cat