Actualitat

Fem formació sobre custòdia fluvial a tècnics de l’ACA

Les darreres setmanes hem organitzat conjuntament amb l’ACA un curs de formació sobre els convenis de custòdia fluvial dirigit a tècnics de l’ACA (tècnics de les territorials, inspectors, personal administratiu, etc..).

L’objectiu del curs era poder explicar amb detall als propis treballadors de l’ACA com funcionen aquests convenis i conèixer experiències de Catalunya. Per fer-ho el curs va constar de 2 parts.

A inicis d’octubre vam realitzar la primera part teòrica de 3 hores (en línia) on des de la XCN vam explicar què és la custòdia del territori, quines són les característiques de la custòdia fluvial i quins convenis de custòdia fluvial hi ha actualment a Catalunya. En aquesta sessió teòrica des de l’ACA també van explicar els procediments administratius, aspectes jurídics i altres informacions rellevants sobre el funcionament d’aquests convenis.

La 2a part del curs va consistir en 2 visites de camp per conèixer 2 experiències de custòdia fluvial on hi han convenis de custòdia vigents. El 19 d’octubre vam visitar 2 espais a on l’Associació Mediambiental la Sínia hi fa actuacions (a El Catllar i a Vila-Rodona). I el 9 de novembre vam visitar l’estany i la sèquia de Sils, on la Fundació Emys hi participa activament en la seva gestió.

La valoració del curs entre els assistents ha estat molt positiva. Esperem poder repetir aquesta formació properament!