Actualitat

Promovem la custòdia fluvial de la mà de l’Agència Catalana de l’Aigua i les entitats del territori

De l’informe de l’Estat de la Natura 2020 es desprèn que les poblacions de fauna analitzades a les aigües continentals han retrocedit en un 54% des del 2002 indicant els greus problemes que estan patint aquests ecosistemes. Això es corrobora amb el fet que un 50% dels hàbitats d’interès comunitari a les aigües continentals tinguin un estat desfavorable i només un 40% dels rius i zones humides de Catalunya compleixin amb els estàndards marcats per la Directiva Marc de l’Aigua. Entre les principals causes hi ha l’expansió d’espècies exòtiques i l’alteració de la quantitat i qualitat de l’aigua. Però, aquest informe també indica que actuacions de restauració poden contrarestar aquesta tendència. És aquí on els acords de custòdia fluvial poden ser rellevants en les seves zones d’actuació.

Per tal de promoure la conservació dels hàbitats d’aigües continentals arreu de Catalunya, a través de la implicació de la ciutadania, des de la XCN hem col·laborat amb l’Agència Catalana de l’Aigua en l’execució de diverses accions, com poden ser l’elaboració d’un model de custòdia fluvial, o de documents amb preguntes freqüents sobre els convenis i les subvencions.

Aprofitem per donar a conèixer les darreres actuacions realitzades en col·laboració amb l’ACA i les entitats del territori: l’elaboració de 13 fitxes de custòdia fluvial i l’otorgació de subvencions per a la promoció de la custòdia fluvial.

Fitxes de custòdia fluvial

Ja estan disponibles tretze fitxes de custòdia fluvial que des de la XCN hem preparat per l’ACA. Aquestes fitxes presenten de forma esquemàtica i resumida els punts claus dels acords de custòdia que han signat entitats ambientals, ajuntaments i consorcis amb l’ACA.

Les fitxes dels tretze convenis de custòdia fluvial recullen informació relacionada amb la zona d’actuació i les seves característiques, els objectius principals del conveni, els valors naturals de l’espai i les seves amenaces, les actuacions plantejades i el seu seguiment, la difusió que se’n fa de les zones d’actuació i finalment un mapa de les zones d’actuació.

Podeu trobar aquestes fitxes al visor de la XCN i també a la pàgina web de custòdia fluvial de l’ACA.

Només per posar alguns exemples, podem dir que la custòdia fluvial està present al riu Gaià de la mà de l’Associació la Sínia, al Francolí i torrent del Bogatell gràcies a l’Associació Aurora. Existeixen exemples a l’Àrea Metropolitana de Barcelona als municipis de Sabadell, Granollers, Canovelles i Les Franqueses del Vallès o també a la costa, de la mà de l’Ajuntament de Malgrat de Mar. Existeixen diversos acords a la Catalunya central i a Girona com ara la custòdia a la sèquia de Sils per la Fundació Emys o el tram del Ter entre Colomers i Foixà. Us convidem a visitar el visor de la XCN i la pàgina web de l’ACA per a poder veure tots els exemples d’aquestes entitats i d’altres que no hem mencionat aquí.

No volem desaprofitar l’ocasió per donar les gràcies a totes les entitats que estan executant aquests acords de custòdia per la feina que estan fent i per la col·laboració en la revisió d’aquestes fitxes.

Subvencions per la promoció de la custòdia fluvial

El dia 10 de març l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va publicar la resolució provisional de les subvencions per actuacions de recuperació de riberes en rius i zones humides amb acords de custòdia fluvial al districte de conca fluvial de Catalunya.

La passada tardor i hivern, des de la XCN hem assessorat a les entitats que volien presentar-se a les subvencions de l’ACA de custòdia fluvial. Per això vam organitzar una jornada informativa sobre convenis i subvencions de custòdia fluvial, vam redactar un recull de preguntes freqüents i hem ofert assessorament personalitzat a diferents entitats.

En total l’ACA ha concedit subvencions en valor d’aproximadament d’1,1 milions d’euros. S’han finançat 17 entitats per la recuperació de riberes en masses d’aigua i rius i 4 en la recuperació de zones humides. Celebrem tots aquests acords de custòdia fluvial que podem trobar a zones urbanes com ara al riu Congost a Granollers, zones rurals com el riu Glorieta i al llarg de tot el territori català. Esperem que l’assessorament que hem ofert a les entitats hagi servit per a potenciar els acords de custòdia fluvial que s’hi subvencionen amb aquesta convocatòria.

Només ens queda felicitar a totes les entitats i esperem amb molt d’interès els seus avenços en aquests espais en custòdia.