Actualitat

Impactant sobre la política forestal de Catalunya

Gràcies a la definició del posicionament forestal de la XCN, realitzat conjuntament amb les entitats membres, hem pogut incidir sobre la definició de la política forestal de Catalunya per incorporar el vector de la conservació de la biodiversitat.

L’any passat vam demanar a les entitats membres de la XCN que treballen en l’àmbit forestal a participar en unes jornades participatives sobre la millora de la biodiversitat forestal. Fruit d’aquelles jornades es van desencadenar un seguit d’èxits per avançar en la incidència política en l’àmbit forestal.

La primera i força importat, va ser que a l’última jornada hi va participar la Direcció General de Boscos de la Generalitat de Catalunya. Això ha servit per posicionar a la XCN com a interlocutor en qüestions relacionades amb les polítiques de conservació de la biodiversitat forestal, gràcies en gran part a la nostra participació en projectes com el CONECTFOR i el Life Biorgest.

Taula de treball sobre biodiversitat en el taller participatiu sobre el Pla General de Política Forestal organitzat pel CTFC

En segon lloc, a partir de les jornades fetes a principis del 2022 vam poder redactar un document de posicionament forestal de la XCN amb una participació àmplia i diversa de tots els sectors que representen les entitats membres. En aquest sentit, un tercer aspecte i exemple d’utilitat d’aquest document és que constitueix la base sobre la qual hem construït el nostre discurs per incidir sobre el Pla General de Política Forestal en el seu procés participatiu. De fet, ens ha permès avançar-nos a aquest i ser proactius. Així, ens ha permès disposar de tot un seguit d’arguments consensuats per les entitats membres que vam aplicar al juliol de 2023, en una jornada promoguda per el CTFC.

Desde la XCN volem agrair els esforços de les entitats membres per sumar-se a les activitats que promovem i nodrir-nos de la seva expertesa.