Actualitat

Nou donatiu de Concept de caixes niu i altres materials per a les entitats

La Cooperativa sense ànim de lucre Concep-t, especialitzada en organitzar activitats de RSC & Teambuildings sostenibles per a empreses, amb qui col·laborem freqüentment en diversos projectes, ha tornat a fer un donatiu a la XCN de diversos materials (caixes niu i materials per fomentar la fauna silvestre), en el marc del seu projecte de Caixes Niu. Mitjançant un sorteig, hem distribuit aquest material entre 4 entitats membres de la XCN. El material està valorat per uns 2.000€.

Concretament han regalat:

  • 10 hotels d’insectes mini (40 cm x 30 cm)
  • 10 caixes niu de rat penat
  • 13 caixes niu per a pàrids
  • 27 caixes niu per a pit-roig
  • 11 caixes niu per a pica soques blau
  • 46 menjadores

El projecte caixes niu de Concep-t

Caixes Niu és un projecte de conservació i divulgació ambiental centrat en la construcció, instal·lació i seguiment de caixes niu i basat en les sinergies establertes entre diferents actors socials: empreses, entitats, propietaris i ciutadans en general.

L’objectiu principal del projecte és la promoció i la conservació de la biodiversitat, centrant els esforços en incrementar els espais de refugi i reproducció de fauna salvatge en forma de caixes niu.

Des de Concep-t, s’organitzen tallers on empreses poden construir caixes niu de fusta per després cedir-les a entitats de conservació que les instal·laran en aquells indrets més necessaris per a la conservació de les espècies a qui van dirigides. Aquestes entitats són les responsables del seu seguiment i manteniment.