Actualitat

Participem a diverses jornades i reunions

Creació d’un ens de suport a la ramaderia extensiva, mesures d’adaptació al canvi climàtic, càtedra de l’aigua i polítiques europees de conservació de la biodiversitat són les temàtiques en les que hem participat!

Matinal de treball per a la creació d’un ens de suport a la ramaderia extensiva

El passat 11 de desembre vam assistir a una matinal de treball convocada per Pascuum, en el marc del projecte d’Aliança Pastoral per a la creació d’un ens de suport a la Ramaderia Extensiva. En aquesta jornada hi van participar organitzacions de ramaders, propietaris forestals, centres de recerca i entitats ambientals, per tal de debatre la posada en marxa de l’aliança i les característiques i objectius que es volen assolir amb aquesta organització. En línies generals, es va consensuar emetre un manifest en favor de la ramaderia extensiva i enfocar les línies de treball en la incidència política i social. Cal remarcar que la ramaderia extensiva és una de les eines més rellevants en la gestió del territori i el foment de la biodiversitat, que genera un retorn positiu tant en l’entorn natural com el rural.
 

Iniciativa d’adaptació al canvi climàtic a les terres de Lleida, l’Alt Pirineu i l’Aran

L’11 de desembre també vam ser presents a la jornada “El canvi climàtic: una oportunitat per al desenvolupament del territori”, promoguda pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, i que va tenir lloc a la mateixa ciutat de Lleida. La jornada va servir per a engegar el procés de co-creació d’una iniciativa d’adaptació al canvi climàtic a les terres de Lleida, l’Alt Pirineu i l’Aran, amb la participació d’una gran diversitat d’actors (administració, universitats, pagesos, comunitats de regants, parcs naturals, tercer sector ambiental…). El resultat va ser la definició d’eixos estratègics sobre els quals seguir treballant per a abordar aquest repte.
 

Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar

El 12 de desembre vam participar al Consell Assessor de la Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar (UVic-UCC i UdG), que té per objectiu potenciar, gestionar, conservar i difondre el patrimoni natural i cultural associat a l’aigua a les Guilleries. A la reunió, celebrada a Sant Hilari Sacalm, es va presentar el relleu en la direcció de la càtedra i els projectes realitzats durant el 2019. També es van proposar els projectes i activitats a desenvolupar durant el 2020, que es van discutir entre els membres Consell Assessor.
 

Jornada “Catalunya i les polítiques europees  de conservació de la biodiversitat”

El 17 de desembre va tenir lloc la jornada de presentació dels Informes d’Aplicació 2013 – 2018 de la Directiva Hàbitats i la Directiva Ocells, presentat pel Departament de Territori i Sostenibilitat, l’ICO, el CTFC i el CREAF. El resultat d’aquests informes, que es generen cada 6 anys, indica que és insuficient la delimitació d’espais protegits si no hi ha una gestió activa al darrere. Tal i com es va indicar a la jornada, el 47% dels Hàbitats d’Interès Comunitari es troben en un estat desfavorable dolent, els més afectats dels quals són els litorals i les aigües continentals. Així mateix, el 60% de les espècies de la Directiva Hàbitats i la Directiva Ocells presenten un estat desfavorable dolent, especialment en flora, invertebrats i peixos. A més, es va posar de manifest que els reptes principals a l’hora de generar aquests informes són els buits d’informació i la informació dispersa i desestructurada. Per això és prioritari fer una gestió activa de la Xarxa Natura 2000, però amb més recursos econòmics i humans i una concreció en les mesures dels instruments de gestió perquè aquesta sigui realment efectiva. Creació d’un ens de suport a la ramaderia extensiva, mesures d’adaptació al canvi climàtic, càtedra de l’aigua i polítiques europees de conservació de la biodiversitat són les temàtiques en les que hem participat!