Actualitat

Participem en la constitució de la Taula Nacional de l’Aigua

Des de la XCN estem agraïdes d’haver participat, el passat 26 de juny, en la constitució de la Taula Nacional de l’Aigua, conjuntament amb altres entitats com Ecologistes de Catalunya, Ecologistes en Acció, Aigua és Vida, o la Plataforma en Defensa de l’Ebre.

L’objectiu d’aquesta Taula Nacional de l’Aigua és que esdevingui un espai de debat sobre els usos de l’aigua en el context de canvi climàtic i, d’aquesta manera, crear un marc de col·laboració entre tots els agents implicats per garantir un ús més eficient i sostenible dels recursos hídrics. El treball que es realitzi a través de la Taula Nacional de l’Aigua conclourà amb la presentació d’un document que es presentarà durant la primavera de 2024 i que definirà les pautes d’estalvi i millora de l’eficiència en els diferents usos de l’aigua.

A Catalunya ens trobem en una greu situació de pèrdua de biodiversitat. Segons l’Informe de l’Estat de la Natura, hem perdut el 54% de la fauna salvatge en els ecosistemes aquàtics. Per revertir aquesta situació, cal garantir el cabal ecològic dels rius.

A nivell mundial, els dos informes científics que ens parlen sobre els impactes derivats de la pèrdua de biodiversitat i del canvi climàtic (IPBES i IPCC) ens alerten del paper que poden jugar els espais fluvials en l’adaptació al canvi climàtic. La restauració de les planes al·luvials dels rius pot reduir els danys econòmics i l’exposició de la població a les inundacions fins a un 70%.

En aquest sentit, les entitats de conservació de la natura de Catalunya juguen un paper clau en la restauració d’espais fluvials, especialment gràcies a la custòdia fluvial. Ja comptem amb més de 20 convenis de custòdia fluvial amb l’Agència Catalana de l’Aigua, però cal seguir impulsant-los!

Es fa necessari doncs, seguir treballant en xarxa entre la ciutadania, les entitats, les administracions locals i els centres de recerca per avançar cap a un nou model hídric.