Actualitat

Presentem la guia “Elements pràctics sobre la mesura de destinar el 0,5% de l’IBI a la conservació del medi natural”

Treballes a una administració local? Has pensat mai quines eines de finançament tens al teu abast per millorar la preservació de la biodiversitat al teu municipi?

Des de la XCN publiquem una nova guia sobre la iniciativa per destinar el 0,5% de la recaptació anual de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) a actuacions de conservació i millora del medi natural.

Aquesta aportació anual és important per a desenvolupar polítiques municipals pròpies en l’àmbit de la conservació, i per tant pot esdevenir complementària de les que ja s’estan duent a terme per part d’altres agents i institucions. A través d’aquesta mesura es vol que els Ajuntaments es comprometin amb la conservació i el bon ús dels valors i els recursos naturals, culturals i paisatgístics, i fer-ho coordinant-se i implicant els propietaris, entitats i usuaris del territori.

Aquest document té l’objectiu de recollir el procediment polític, tècnic i jurídic per poder implementar la iniciativa en totes les seves fases.

Dona-hi un cop d’ull!

Fes clic sobre la imatge per descarregar el document: