Actualitat

Publiquem una anàlisi de mecanismes innovadors de finançament per a integrar la millora de la biodiversitat en la gestió forestal

L’anàlisi s’emmarca dins del projecte LIFE Biorgest, en el que participem com a socis

En el marc de les accions preparatòries del projecte LIFE Biorgest, des de la XCN hem coordinat l’anàlisi de mecanismes innovadors de finançament per a integrar la millora de la biodiversitat en la gestió forestal i el disseny de mecanismes contractuals amb la propietat forestal.

En el primer document, publicat al web del Biorgest, es fa una anàlisi de mecanismes ja existents o que es poden dissenyar per a finançar actuacions de conservació o millora de la biodiversitat en la gestió forestal sostenible a l’estat espanyol. S’hi inclouen mecanismes públics (com mesures fiscals, fons europeus o fons verds), privats (com fons de capital, certificacions o responsabilitat social corporativa) i públics/privats (com mercats de carboni, bancs de biodiversitat o pagament per serveis ambientals). El document també inclou algunes orientacions i recomanacions per a poder implementar de forma més efectiva aquests mecanismes.

En l’altre document, encara no públic, s’analitzen els instruments jurídics més idonis per a formalitzar projectes de conservació de la biodiversitat en finques forestals, públiques o privades, a Catalunya. Per als mecanismes més utilitzats o amb major potencial també s’hi inclouen models per a incentivar-ne el seu ús.

A la web del Biorgest hi ha un apartat dedicat als documents publicats en el marc del projecte, on s’aniran afegint més documents a mesura que aquest avanci i es vagin desenvolupant les properes accions.