Actualitat

Reflexionant què pot aportar la custòdia marina i litoral en l’àmbit del turisme sostenible

Des del Grup de Treball de Custòdia Marina i Litoral vam participar en la jornada «Ecosystem Approach towards sustainable Coastal and Maritime Tourism in the Mediterranean» organitzada el passat dijous 14 de novembre. Aquesta jornada s’emmarcava dins del projecte Blue Tourism liderat per Eco-Union, i els resultats del taller contribuiran a l’organització d’un esdeveniment oficial durant la COP21 de la Convenció de Barcelona a Nàpols el mes de desembre.

Una vintena de persones de diferents entitats i administracions hem compartit la nostra experiència sobre com integrar l’enfoc ecosistèmic en l’ordenació del turisme costaner i marítim a la mar Mediterrània, així com hem intentat cercar accions i eines de gestió per tal d’integrar aquest enfoc.

La primera part de la jornada ha consistit en una roda de 5 ponències on s’ha parlat de què és el turisme blau, l’estat del turisme sostenible a la Mediterrània, nous models d’ecoturisme a la Mediterrània i com les nostres costes poden adaptar-se a l’escenari de canvi climàtic que vivim i viurem. Aquesta part ha assentat les bases per a la dinàmica de grups de la segona part, on hem intentat definir en 2 grups per una banda quins impactes tenia el turisme de costa, quina gravetat tenien aquests i com abordar-los (s’ha parlat d’impactes en la fauna i flora marines, soroll, residus, problemes d’ordenació territorial…); i per l’altra banda, quins són els actors involucrats en els marcs de governança ambiental actualment.

Després d’un dinar de germanor, la tercera i última part de la jornada ha consistit en que cada participant elaborés una fitxa sobre una mesura que proposàvem des de la nostra expertesa per a aplicar l’enfoc ecosistèmic en el turisme costaner i marítim. Des del GTCMiL hem parlat de la custòdia marina i litoral com una eina molt potent, que engloba a molts actors diferents (ciutadania local, entitats, administració, empreses de turisme, sector pesquer i nàutic…) i que beneficia directament a l’ecosistema i augmenta el valor de l’espai en custòdia. Els i les assistents han comentat la possibilitat de que es valori si els espais de custòdia marins i litorals potser podrien formar part del percentatge d’àrees marines protegides que cal implantar abans de 2020 implementant la meta 11 d’Aichi del Conveni sobre la Diversitat Biològica.


Meta 11:
Per a 2020, cal que com a mínim el 17% de les zones terrestres i de les aigües interiors, i el 10% de les zones marines i costaneres, especialment les que tinguin particular importància per a la diversitat biològica i els serveis dels ecosistemes, s’hauran conservat per mitjà de sistemes d’àrees protegides administrades de forma eficaç i equitativa, ecològicament representatius i ben conservats, i d’altres mesures de conservació eficaces basades en parres, i aquestes estaran integrades als paisatges terrestres i marines més amplis.


  Valorem la jornada molt positivament i esperem seguir en contacte amb tots els i les participants per a futures col·laboracions ja que hem vist molt interès en la custòdia marina i litoral i les seves possibilitats.