Actualitat

S’aprova el decret que regula la creació i el funcionament del Registre de Finques amb Iniciatives de Conservació del Patrimoni Natural i la Biodiversitat

Celebrem l’aprovació del Registre de Finques amb Iniciatives de Conservació del Patrimoni Natural i la Biodiversitat, promogut per el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, una iniciativa llargament reclamada per les entitats de custòdia del territori de Catalunya.

D’aquesta manera, podran inscriure’s al Registre les quasi 800 iniciatives, incloses al l’Inventari de Custòdia del Territori 2021. Igualment, també podran fer-ho altres finques on les iniciatives de conservació del patrimoni natural i la biodiversitat són impulsades pels seus titulars amb altres instruments diferents als contractes de custòdia del territori, com per exemple, amb un pla de gestió.

El Registre esdevindrà una eina que permetrà reconèixer aquesta implicació de la societat en la conservació de la natura i facilitar l’aplicació de futures mesures econòmiques de foment de la conservació. Així, el Registre es crea amb un doble objectiu: per un costat, identificar i recopilar la informació relativa a les iniciatives de conservació del patrimoni natural de Catalunya; i per altra, facilitar que aquestes iniciatives puguin beneficiar-se de subvencions, ajuts o beneficis fiscals per al seu impuls.

Des de la XCN celebrem aquesta fita, que ajudarà a reconèixer legalment el moviment de custòdia del territori, un moviment que no ha parat de créixer des dels seus inicis, des de fa més de 20 anys, gràcies a la implicació de la societat per la millora del nostre entorn i de la biodiversitat.

El Registre estarà adscrit a la nova Agència de la Natura de Catalunya. Mentre aquesta no estigui constituïda, quedarà adscrit a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural.

Quin és el contingut mínim necessari per incloure una finca al Registre?

– En el cas de contractes de custòdia o convenis de gestió, les dades identificatives de les parts i qualitat en què intervenen en el contracte o conveni.

En el cas d’un pla de gestió, les dades identificatives de la persona propietària de la finca.

– Plànol de situació de la finca, plànol cadastral amb els límits, i plànol topogràfic.

– Elements principals del patrimoni natural objecte de conservació.

– Identificació dels usos i les activitats que es desenvolupen a la finca.

– Objectius de conservació que es proposen assolir a través de la iniciativa de conservació.

– Programa d’actuacions previstes per assolir aquests objectius.

– Actuacions de seguiment previstes.

– Vigència de la iniciativa de conservació.

Recursos per l’impuls de la custòdia del territori

Des de la XCN posem a l’abast de les entitats membres que desenvolupen la custòdia del territori a Catalunya diferents eines per elaborar els contractes o convenis de custòdia, i els plans de gestió.

A continuació trobareu diferents enllaços a formacions relacionades amb la temàtica:

– Formació en la redacció de plans de gestió per a finques en custòdia.

– Recomanacions i plantilla de pla de gestió.

– Com preparar un bon contracte o conveni de custòdia.

– Models d’acords per la custòdia del territori.

Per qualsevol consulta, podeu escriure’ns a info@xcn.cat