Actualitat

Participem en la creació de la Comissió Motora de l’Agenda Rural de Catalunya

El passat 4 de juny, la XCN va participar a la reunió on-line de constitució de la Comissió Motora de l’Agenda Rural de Catalunya, de la mà de 34 entitats més del territori.

L’Agenda Rural de Catalunya serà el document de referència que definirà les estratègies de desenvolupament local i rural de Catalunya els propers anys i, per aquest motiu, s’obre a la participació de tothom.

La comissió motora s’ha constituït amb quatre funcions bàsiques: impulsar i vetllar per tal que el procés participatiu i de redacció de l’Agenda Rural de Catalunya sigui correcte; vetllar perquè tots els reptes del món rural  estiguin representats i, alhora, s’hi aporti una visió global i transversal; aportar coneixement i expertesa, i assegurar-ne la representativitat territorial. 

Després d’una primera fase d’aportacions inicials, que va finalitzar el 26 de març, l’elaboració de l’Agenda Rural entra en la segona fase participativa per tal de recollir el màxim de propostes possibles d’arreu del territori.

En aquesta fase participativa hi hauran diverses oportunitats perquè tothom pugui dir-hi la seva. Una primera part, amb tallers online centrats en els reptes i eixos temàtics amb entitats i experts de les diferents temàtiques. I una segona part, amb tallers i debats al territori per integrar la seva visió. Amb les esmenes recollides, es redactarà el document final de l’Agenda Rural de Catalunya, que serà lliurada a la Comissió Interdepartamental sobre Despoblament Rural.

Tothom qui vulgui, tant a nivell individual com d’entitat, podrà participar als tallers temàtics, que es realitzaran en horari de matí, de 10h a 13h, i en format virtual. S’organitzen per temàtica i tindran lloc els següents dies:

– Persones, benestar i repte demogràfic. 18 de juny.

– Transició ecològica, canvi climàtic i biodiversitat. 21 de juny.

– Territori connectat. 22 de juny.

– Sistema agroalimentari. 23 de juny.

– Sistema forestal. 1 de juliol.

– Innovació i dinamització econòmica i social. 2 de juliol.

Si us voleu inscriure als tallers temàtics podeu fer-ho clicant aquí.

Els tallers territorials tindran lloc a mitjans de juliol:

Per a més informació sobre com participar, consulteu www.agendaruralcat.cat.

L’Agenda Rural de Catalunya la coordina la Direcció General de Desenvolupament Rural i la Comissió Redactora, formada per l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), l’Associació Catalana de Municipis (ACM), l’Associació de Micropobles de Catalunya i el Consell Assessor de Desenvolupament Sostenible (CADS).